Розділ «15.2. Контроль та аудит у центральному банку»

Гроші і кредит

Основною метою банківського регулювання та нагляду в Україні, як і в інших країнах, є підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Конкретні завдання, які ставляться перед органами банківського нагляду в кожен період часу, безпосередньо визначаються цією головною метою здійснення нагляду за кредитними організаціями, сучасним станом банківської сфери та соціально-економічною ситуацією в країні в цілому.

Ефективність банківського регулювання та нагляду залежить значною мірою від того, наскільки чітко встановлені завдання, які постають перед відповідними регулятивно-наглядовими органами, наскільки добре ці завдання розуміють і підтримують органи, котрі розробляють економічну політику держави та відповідають за реалізацію цієї політики.

Основні завдання банківського регулювання наведено на рис. 15.4.

Необхідність і значущість банківського нагляду в умовах ринкової економіки не виключає саморегуляцію банківського сектору через ринкові механізми. Ці дві форми регулювання мають доповнювати одна одну.

У свою чергу органи банківського нагляду мають діяти, керуючись засадами розумного, обачного ставлення до банків, тобто вони не повинні вимагати від банків здійснення операцій, які могли б послабити їх фінансовий стан, посягати на свободу підприємницької діяльності в банківському секторі.

Основні завдання банківського регулювання

Рис. 15.4. Основні завдання банківського регулювання

Багаторівневість банківського нагляду наведена на рис. 15.5.

Отже, необхідність банківського нагляду з боку держави визначається суспільною природою банків і тим, що вони відіграють ключову роль в економіці будь-якої сучасної країни, що й робить нагляд за їх діяльністю обґрунтованим і необхідним завданням держави.

Наглядові операції НБУ певним чином диференційовані і мають три рівні (рис. 15.6).

Суттєва розбіжність в оцінках, зроблених різними організаціями, установами та службою нагляду, свідчить про наявність методологічних проблем і є підставою для ретельного аналізу факторів, що призводять до недооцінки або переоцінки фінансового стану банку.

Багаторівність банківського нагляду

Рис. 15.5. Багаторівність банківського нагляду

До основних параметрів структури банківської системи з позиції організації нагляду належать:

– загальна кількість банківських установ різних форм власності;

– концентрація активів за банківськими установами;

– концентрація активів за регіонами;

– співвідношення банків резидентів і нерезидентів та їх активів. Основні джерела інформації служби банківського нагляду наведені на рис. 15.7.

Узагальнюючи міжнародний та вітчизняний досвід формування структури служб банківського нагляду, аналізуючи основні тенденції, що намітилися у цій сфері, виокремимо кілька ключових, на думку авторів, аспектів, які мали б відобразитися у сучасній концепції організації роботи служби банківського нагляду, а саме:

Наглядові операції Національного банку

Рис. 15.6. Наглядові операції Національного банку

Основні джерела інформації служби банківського нагляду

Рис. 15.7. Основні джерела інформації служби банківського нагляду

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „15.2. Контроль та аудит у центральному банку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА

 • Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

 • 15.2. Контроль та аудит у центральному банку
 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи