Розділ «Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ»

Гроші і кредит

Банк – це місце, в якому вам нададуть в позичку гроші, якщо ви зможете довести, що вони вам не потрібні.

Б. Хоуп


15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операціїЦентральний банк


Центральний банк – це емісійний, розрахунковий і касовий центр, що здійснює нагляд за всією кредитною системою і використовується як найважливіший інструмент кредитно-грошової політики держави. У ринковій економіці він не націлений на комерційну діяльність і отримання прибутку, є юридично незалежним від виконавчих органів влади, у практичній діяльності керується лише державними інтересами і чинним законодавством. Центральний банк самостійно виробляє заходи щодо реалізації визначених урядом пріоритетів грошово-кредитної політики, бере безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей, здійснює емісію готівки*242.

*242: { Демківський А.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А.В. Демківський. – К.: Дакор, 2005.– 528 с.}

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" від 20 вересня 2001 р. № 679-XIV та іншими законами України.

Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 млн грн, але він може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку.

Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а в разі необхідності – Державний бюджет України.

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а також Державного бюджету України*243.

*243: { Бажан А.І. Грошово-кредитна політика / А.І. Бажан // Банківська справа. – – №1.}

Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.

Традиційно виокремлюють чотири базові функції центрального (національного) банку (рис. 15.1).

Основною функцією НБУ як центрального банку держави є забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні.

Для забезпечення виконання покладених на нього функцій Національний банк здійснює такі операції:

– надає кредити комерційним банкам для підтримки їх ліквідності за ставкою, не нижчою за ставку рефінансування Національного банку, та в порядку, визначеному Національним банком;

– надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною, не нижчою за індекс інфляції, терміном на 5 років;

– купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;

– відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА

 • Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 • 15.2. Контроль та аудит у центральному банку

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи