Розділ «6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

До доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт відносяться доходи отримані від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, доходи отримані від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств закладів середньої освіти та доходів від реалізації науково-дослідних робіт (НДР) за договорами.

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та НДР за договорами обліковується на рахунку 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 6.1.

Для обліку доходів з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень призначено субрахунки:

o 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстерень, а також готової друкованої продукції;

o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

o 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунків з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

o 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку реалізації готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг;

o 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку витрат на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

Таблиця 6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 72 "ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБІВ І ВИКОНАНИХ РОБІТ"

з/пСубрахунок номер назваХарактеристика субрахунку
1721Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстереньОбліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За кредитом субрахунку відображається сума реалізованих готових виробів, що випускають майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За дебетом списують фактичну собівартість реалізованих виробів, кредитується субрахунки 241 або 821. Кредитовий залишок за субрахунком відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.
2722Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарствОбліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навально-дослідними господарствами. За кредитом субрахунку відображається сума реалізованої продукції, за дебетом - її планова собівартість, яка в кінці року коригується відповідно до фактичних витрат на її виробництво. Кредитовий залишок за субрахунком відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.
3723Реалізація науково-дослідних робіт за договорамиОбліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами. За кредитом субрахунку відображається вартість виконаних науково-дослідних та дослівно-конструкторських робіт і переданих замовникам рахунків до оплати за вартістю вказаною в угоді. За дебетом обліковують фактичні собівартість виконаних і зданих замовникам робіт.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації виробів виробничих навчальних майстерень відображено в табл. 6.2

Таблиця 6.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБІВ ВИРОБНИЧИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ

з/пЗміст господарських операційКореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1Оприбуткування готових виробів, переданих з виробництва на склад241821
2Реалізовані готові вироби навчально-виробничими майстернями
а) за фактичною собівартістю721241
б) реалізаційна вартість (без ПДВ)633721
в) сума ПДВ (якщо така продукція оподатковується пдв)633641
г) надходження коштів від реалізації виробів301, 323633
3Реалізовані послуги, надані виробничими (навчальними) майстернями на сторону
а) за фактичною собівартістю721821
б) реалізаційна вартість (без ПДВ)633721
в) сума ПДВ (якщо такі послуги оподатковуються ПДВ)633641
г) надходження коштів від реалізації наданих послуг721432

Для обліку доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств призначено субрахунки:

o 251"Продукція підсобних навчальних сільськогосподарських господарств" - для обліку протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств;

o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

o 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств" - для обліку реалізації продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами;

o 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" - для обліку витрат підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств відображено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (НАВЧАЛЬНИХ) СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

з/пЗміст господарських операційКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1Оприбуткування продукції, переданої з виробництва на склад251822
2Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств722251
3Надходження коштів від реалізації виробів і продукції підсобних (навчальних) сільських господарств323722
4Списуються доходи від реалізації продукції722432

Для обліку доходів від реалізації НДР за договорами призначено субрахунки:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг
 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи