Розділ «6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

o 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" - для обліку авансів, одержаних від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами;

o 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи;

o 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами" - для обліку вартості виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами;

o 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" - для обліку витрат на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами.

Списання результатів від реалізації НДР, виконаних за договорами, здійснюється за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

Первинними документами щодо нарахування доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за договорами є угоди, договори, акти приймання виконаних робіт (послуг), накладні.

Первинними документами щодо отримання доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за договорами є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів Державного казначейства.

Аналітичний облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт відображається на багатогранних картках ф. 292-а (книзі ф. 292)

Для синтетичного обліку нарахованих доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт не призначено окремого меморіального ордеру. Тому бюджетна установа може відображати нарахування доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт як у меморіальному ордері 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" - (форма 409 (бюджет)) так і у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації НДР за договорами відображено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ НДР ЗА ДОГОВОРАМИ

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг“ на сторінці 2. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг
 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи