Розділ «16. Облік на позабалансових рахунках»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях


Характеристика та призначення позабалансового обліку


Позабалансові рахунки - це рахунки, які призначені для обліку активів і розрахунків, які вилучені з обороту установи й не відображаються в балансі.

Призначенням позабалансового обліку є:

o своєчасне оформлення документів про надходження та вибуття об'єктів, що обліковуються на позабалансових рахунках;

o контроль за збереженням та використанням об'єктів позабалансового обліку;

o правильна організація синтетичного та аналітичного обліку об'єктів позабалансового обліку;

o надання інформації про ці об'єкти для потреб управління, оцінка можливої зміни кредитоспроможності та фінансової стійкості установи чи організації в майбутньому.

Отже, позабалансовий облік призначений для відображення таких господарських фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов'язань установи, проте вимагають спостереження і контролю.

На рахунках позабалансового обліку бюджетні установи відображають матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Характеристику рахунків позабалансового обліку відображено в табл. 16.1.

Таблиця 16.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

з/пРахунокХарактеристика субрахунку
номерназва
101Орендовані необоротні активиОбліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором
202Активи на відповідальному зберіганніОбліковуються: o товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спец обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами; o товарно-матеріальних цінностей, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах; o усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів
304Непередбачені активи і зобов'язанняОбліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі
405Гарантії та забезпеченняОбліковуються: заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності; списані з балансу матеріальні цінності бюджетних установ, за недостачами і крадіжками за якими не встановлено винних осіб, відносно яких справи знаходяться на розгляді в слідчих органах
506Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачанняОбліковуються матеріальні цінності, придбані за внутрівідомчої передачі майна
607Списані активи та зобов'язанняОбліковується заборгованість протягом п'яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів
708Бланки суворого облікуОбліковуються: бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 809Призначення та зобов'язанняОбліковуються суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів


Облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку


Регістром аналітичного обліку позабалансових рахунків є меморіальний ордер 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку" або у книгах позабалансового обліку.

У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття за об'єктами позабалансового обліку.


Позабалансовий облік необоротних активів та запасівПозабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язань


Для обліку непередбачених активів та зобов'язань використовується позабалансовий рахунок 04 "Непередбачені активи і зобов'язання".

Непередбачені активи - це активи, що виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення містить три основні характеристики непередбачених активів:

o наявна обставина;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „16. Облік на позабалансових рахунках“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках
 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи