Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності "Облік і аудит" спеціалізації "Облік і аудит підприємницької діяльності" та "Облік в бюджетних установах" до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін.

Слід зазначити, що дисципліни "Фінансовий облік 1 і 2" та "Облік в бюджетних установах" є одними із спеціальних предметів циклу нормативних дисциплін, відповідно до діючого 01111, з підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями напряму "Економіка і підприємництво".

Посібник підготовлено з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, враховуючи останні зміни та доповнення, а також інших нормативних документів.

У навчальному посібнику враховані зміни, що відбулися в системі обліку та дається нормативна база враховуючи останні зміни, в т.ч. які набрали чинності з 1 січня 2011 року.

Посібник дає можливість студентам оволодіти економічними знаннями щодо методики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку та обліку в бюджетних установах при підготовці до державного екзамену.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти методику обліку в бюджетних установах з мінімальними витратами часу в умовах кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник включає в себе майже всі компоненти методичного забезпечення дисциплін:

перелік тем, стислий курс лекцій; контрольні запитання; завдання для самоконтролю знань у вигляді тестів; список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю "Облік і аудит".

Використання посібника дозволяє студентам систематизувати та упорядкувати знання, які вони отримали зі спеціальних дисциплін та підвищить рівень підготовки до державного іспиту.

Автори навчального посібника:

Є. Ю. Шара, кандидат економічних наук, доцент

О. М. Андрієнко, старший викладач

Л. І. Жидєєва, кандидат економічних наук, доцент


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи