Розділ «ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ (визначення бюджетної системи України та її принципів, характеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ).

2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами (предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ, суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ).

3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ (структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання, документування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстрації, сутність форм бухгалтерського обліку).

4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ (система розпорядників бюджетних установ, порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету, синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань).

5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ (види доходів спеціального фонду, формування спеціального фонду за джерелами надходжень, синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду).

6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (види доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт, облік доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, облік доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств, облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами).

7. Облік видатків бюджетних установ (характеристика видатків бюджетних установ та їх класифікація, облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів).

8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків (поняття кошторису доходів і видатків та його види, складання проектів кошторисів, розгляд і затвердження кошторисів, порядок внесення змін до кошторисів).

9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи (види готівкових форм розрахунків бюджетних установ; порядок надходження та використання готівкових коштів, використання бюджетними установами РРО, відображення в обліку операцій в іноземній валюті, синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній та іноземній валюті, облік інших коштів).

10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ (порядок відкриття рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ, документування та облікова реєстрація грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах ДКУ).

11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ (порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ).

12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ (поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами, облік розрахунків в порядку планових платежів, облік розрахунків з відшкодування завданих збитків, облік розрахунків з іншими дебіторами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами, порядок списання дебіторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).

13. Облік розрахунків з підзвітними особами (поняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними особами, порядок витрачання коштів на господарські потреби, облік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнями, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами).

14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ (поняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами, облік розрахунків з депонентами, облік розрахунків за депозитними сумами, облік розрахунків за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень, облік розрахунків за спеціальними видами платежів, облік розрахунків з іншими кредиторами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з кредиторами, порядок списання кредиторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).

15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ (класифікація податків і платежів, розрахунки за податками і платежами: податку з прибутку, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, плати за землю; облік розрахунків за платежами: збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, синтетичний та аналітичний облік податків та платежів).

16. Облік на позабалансових рахунках (характеристика та призначення позабалансового обліку, облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку, позабалансовий облік необоротних активів та запасів, непередбачених та списаних активів та зобов'язань, гарантій та забезпечень, матеріальних цінностей, закуплених шляхом внутрівідомчої передачі, списаних активів та зобов'язань, бланків суворої звітності).

17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ (договірне регулювання трудових відносин, оперативний облік персоналу та облік використання робочого часу працівників бюджетних установ, форми і системи оплати праці, структура фонду оплати праці).

18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ (порядок нарахування заробітної плати, синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати, облік нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги, порядок проведення індексації заробітної плати).

19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ (облік утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, облік утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заробітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ
 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи