Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестування


3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів


Основою для прийняття інвестиційних рішень є співвідношення ризику і доходу. Оцінка ризикованості і доходу — це та основа, на якій базуються раціональні й розумні рішення про вкладення грошей. Пояснити значення ризику допоможе такий приклад. Відомо, що покласти гроші на рахунок в ощадний банк надійніше, ніж грати на іподромі. Банківські депозити дають нехай і невисокий, але постійний річний відсоток, гарантований зобов'язаннями банку і страхових корпорацій, а це надає впевненості, що відсотки на депозит і сам депозит завжди будуть повернуті. Доходи ж від виграшів на тоталізаторі на іподромі дуже невизначені, нестійкі й ризиковані. Тому, якщо внески в різні проекти будуть мати однакову віддачу, то обирають менш ризикований проект.

Співвідношення ризику і доходу має бути таким: віддача від вкладених грошей повинна пропорційно відповідати ризикованості внеску. Інакше кажучи, інвестори повинні одержати компенсацію за ризик (рис. 3.1).

Низький ризик пов'язаний з низькими доходами, високий — з високими. У фінансах ризик визначається рівнем мінливості (невизначеності) очікуваних доходів.

Співвідношення ризику і дохідності

Рис. 3.1. Співвідношення ризику і дохідності

Другий фактор, що впливає на рівень ризику, — час.

Чим вищий рівень ризику, тим на більший дохід сподівається інвестор.

Оцінка віддачі від інвестицій може бути здійснена за такою формулою (3.1):

де Т — період часу;

Сpt — відсотки (купони), які виплачуються емітентом;

Рt — ціна облігації цього року;

Рt-1 — ціна облігації в попередньому році.

Для акцій вона становить

де Dt — дивіденди на акції.

Ризик визначається як відношення очікуваних результатів від середньої або очікуваної величини. Його також можна розглядати як шанс мати збитки або одержати дохід від інвестування в певний проект.

Для аналізу ризику найпростіше виділити дві категорії — рівень ризику і час.

Рівень ризику визначають шляхом порівняння ризикованості тих або інших вкладень. Ризик часу — це зростаюча функція часу, тобто чим більший період внеску, тим більший ризик. Звідси ризик містить безпечну ставку (на дуже короткий період) і премію за ризик часу. Безпечна ставка — це процентна ставка, що виплачується на не ризиковані активи або ті, які мають гарантований прибуток (державні облігації, які погашаються за 90 днів і гарантовані урядом). Премія за ризик — це необхідна норма доходу понад безпечний дохід на капітал.

Ризик можна оцінити, визначаючи невизначеність очікуваних доходів за певним проектом. Якщо ця нестійкість висока, то шанси надійно передбачити розміри майбутніх надходжень значно менші.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора В.М.Гриньова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
 • 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи