Розділ «8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту»

Інвестування

Формування бізнес-плану інвестиційного проекту залежить від вимог міжнародних фінансових організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР), які надають кредити Україні. Для розгляду проектів — претендентів на одержання кредиту необхідно виконати певні умови. Юридичні особи, які бажають скористатися кредитною лінією міжнародних фінансових організацій, мають подати на розгляд щодо прийняття певного рішення на видачу чи відмови в наданні кредиту відповідні документи*27.

*27: {Інвестиційна діяльність: Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту з залученням коштів іноземного інвестора: Методичні рекомендації. – Суми: Ініціатива, 1998. – 34 с.}

Для підтримки та розвитку середнього й малого бізнесу з недержавною формою власності існують загальні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, запропоновані для використання банками України, які беруть участь у кредитуванні проектів за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Далі ці вимоги розглянуті на прикладі ЄБРР*28.

*28: {Там само. }

Юридична особа подає на ім'я керівника установи банку такі документи:

— заяву на одержання кредиту (додаток Б);

— інформаційний лист, облікову картку позичальника (відповідно додатки В, Г до заяви);

— картку відповідності клієнта й проекту критеріям ЄБРР (табл. 8.1) та банку країни. НБУ визначає банк України, через який буде відбуватися фінансування юридичної особи, а саме надання кредиту;

— за відповідності зазначеним щодо клієнта та проекту критеріям ЄБРР — пакет документів для кредитної оцінки (додаток Д).

Таблиця 8.1. Картка відповідності клієнта (одержувача позики) та проекту критеріям ЄБРР

Найменування одержувача позики__________________________________

№з/пКритерійВимоги ЄБРРАналіз одержувача позики
1234
1Кількість працівниківНе більше 500 осіб
2Частка недержавної власності, %Не менше 50
3Допроектні активи (за винятком вартості споруд, будівель та земельних ділянок)Не більше 2,5 млн дол. США
4Співвідношення займаних і власних коштів (з урахуванням кредиту ЄБРР)Не більше ніж 70 : 30
Кредит
5Сума (враховуючи 1 % комісійних), дол. СШАВід 50 тис. до 2,5 млн
6Термін6.1. Короткостроковий — від 6 до 12 міс. 6.2. Довгостроковий — до 5 років

Закінчення табл. 8.1

1234
7Забезпечення7.1. Вартість застави не менше 120 % від основної суми боргу та відсотків 7.2. Залежно від виду забезпечення та ступеня ризику проектуСума, дол. США Відсоток від основної суми боргу та відсотків
Проект
8Вартість, дол. СШАВід 75 тис. до 4 млн
9Внесок позичальника у проектНе менше 30 % від вартості проектуСума, дол. США

Підпис керівника

Підпис головного бухгалтера

Дата М. П

Проекти можуть прийматися від офіційних посередників підприємства або від юридично уповноважених представників клієнта. В процесі аналізу пакета документів у разі необхідності працівники банку надають консультації щодо його доопрацювання .

Умови кредитування. За рахунок коштів ЄБРР обраний банк України кредитує проекти підприємств тільки з недержавною формою власності або приватизовані підприємства.

Кредитні кошти використовуються для придбання товарів та оплати послуг іноземного походження виключно для довгострокового (до б років) фінансування засобів виробництва та пов'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу; короткострокового (до 1 року) фінансування експортних контрактів; короткострокового (до 1 року) фінансування витрат на імпортовану сировину та запасні частини; фінансування лізингу.

Виплати можуть здійснюватись також українськими постачальниками в національній валюті, якщо їх товари чи послуги мають закордонне походження.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора В.М.Гриньова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту
 • Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи