Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Інвестування

У підручнику викладені найбільш актуальні питання управління інвестуванням у реальні та фінансові інвестиції, які розроблено на основі аналізу й дослідження вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, досвіду суб'єктів господарювання в умовах транзитивної економіки.

Вивчення процесу управління інвестиціями потребує системного підходу, який застосовано у цьому підручнику. У ньому послідовно викладено методологічні основи інвестування, визначено його суб'єкти, об'єкти й особливості управління різними формами і видами інвестицій. Окрему увагу приділено організаційно-правовому регулюванню взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності, а також питанням організації фінансування, формування та супроводу інвестиційних програм розвитку підприємства. Підручник устатковано словником основних термінів з управління інвестиціями та визначень, які подано в законодавчо-нормативних актах України.

При розробці підручника автори спирались на свій досвід з питань управління інвестуваннями та інвестиційним менеджментом, певні аспекти якого викладені в колективній монографії "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності" (2001), навчальних посібниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України: "Інвестування" (2004) та "Інвестиційний менеджмент" (2005).

Валентина Миколаївна Гриньова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнесу Харківського національного економічного університету. Є автором 41 монографії та навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 260 наукових статей.

Тетяна Іванівна Лепейко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету. Є автором 9 монографій та навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 60 наукових статей.

Віра Олексіївна Коюда, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету. Є автором 14 монографій і навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 70 наукових статей.

Олександр Павлович Коюда, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету, автор окремих розділів у монографії та 7 навчальних посібниках, два з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України, і понад 30 наукових статей, присвячених інвестиціям.

Наступний розділ:

ВСТУП


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора В.М.Гриньова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи