Розділ «24.4. Сполучені Штати Америки»

Бюджетна система України


Загальні дані.Бюджетні відносини.


Бюджетна історія США налічує два століття. За цей час бюджетні відносини трансформувались у чітку злагоджену систему, що дає змогу ефективно вирішувати масштабні зовнішні та внутрішні проблеми. Американці досить успішно подолали період Великої депресії (1929—1933 pp.), хоча за ці роки обсяг виробництва скоротився на дві третини, банківсько- біржовий крах паралізував ділове життя, зарплата зменшилась удвічі, безробітних налічувалось 13 млн осіб. Новий уряд шляхом радикальних реформ зумів за досить короткий історичний період — за кілька років — виправити ситуацію.

Розглянемо бюджетний процес.

Розроблення проекту федерального бюджету здійснює Міністерство фінансів та Адміністративно-бюджетне управління. Усі державні структури, які фінансуються з федерального бюджету, подають Міністерству фінансів відповідно оформлені заявки. Підготовлений проект бюджету президент США надсилає обом палатам конгресу, додаючи до нього бюджетне послання. Проект бюджету проходить процедуру розгляду і затвердження. Якщо висновки щодо бюджету в обох палатах конгресу не збігаються, створюється у згоджу вальна комісія.

Процедурні питання проходження бюджету постійно удосконалюються, й існує традиція постійного реформування законодавчих і підзаконних актів.

Організовує виконання бюджету Міністерство фінансів та внутрішня податкова служба. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності контролює спеціальна служба. До функцій Міністерства фінансів відносять усі операції з емісією державних цінних паперів, розміщенням позик серед кредиторів, обслуговування державного боргу.

Бюджетний рік у США починається 1 жовтня і закінчується 30 вересня.

Розглянемо бюджетний устрій США.

Оскільки США — федеративна держава, вона має три бюджетні рівні — федеративний, бюджети штатів та місцеві бюджети, у тому числі: 19 тис. муніципалітетів, 17 тис. міських самоврядувань, 15 тис. шкільних округів, 29 тис. спеціальних районів, 3 тис. округів. Органи влади штатів і місцеві адміністрації автономні в проведенні бюджетної політики і мають повноваження щодо оподаткування.

Розглянемо процеси, пов'язані із державним бюджетом.

Федеральний (державний) бюджет будується за принципом "повного бюджету" і складається з двох частин: власне урядового бюджету та довірчих (траст) фондів. За рахунок власне урядового бюджету фінансуються національні економічні та соціальні програми. Довірчі фонди мають переважно цільовий характер і забезпечують функціонування інфраструктури (федеральні автошляхи, летовища, електростанції). Статус довірчих мають окремі соціальні та пенсійні фонди. Доходи довірчих фондів формуються за рахунок надходжень від використання державної власності. Окремі соціальні фонди формуються за рахунок внесків працюючих як у державному, так і приватному секторі економіки, а також відрахувань від доходів федерального уряду та підприємств.

Бюджет як фінансовий документ на 1999/2000 бюджетний рік складався з п'яти томів: власне бюджет, пояснення до нього, історичні дані, добірка економічного аналізу та дві брошури, що пояснювали бюджетний процес — загалом 2514 сторінок. Бюджет передбачав фінансування 13 федеральних міністерств, більше ніж 100 відомств, агенцій та управлінь, а також кошти на фінансування національних програм — медицини, освіти, охорони довкілля, боротьби зі злочинністю тощо. Загальна сума федеральних витрат становила 1,73 трлн дол., що на 3,9 % більше, ніж у попередньому році. До речі, саме з 1999/2000 бюджетного року вперше за 30 останніх років був передбачений профіцит бюджету на суму 9,5 млрд дол.

Динаміка структури державного бюджету

Розглянемо бюджетні відносини на місцевому рівні.

Близько 40—60 % доходів регіональних бюджетів — штатів та територіальних одиниць — формуються за рахунок трансфертів. Найбільш залежні від федеральної допомоги міста Анкоридж (Аляска) — на 71,3 %, Вашингтон — 40,8 %, а найменш — Йонкерс (штат Нью-Йорк) — на 1,7 %.

Нині спостерігається тенденція до збільшення місцевих податкових надходжень. Частка податкових надходжень у доходах місцевих органів становить 60 %.

Окремі податки мають регулюючу функцію, поповнюючи бюджети різного рівня.

Розглянемо окремі напрями бюджетного фінансування.

Міжнародні програми. У федеральному бюджеті щорічно передбачаються кошти на розвиток нових держав, підтримання демократичних процесів у цих країнах, забезпечення миру та стабільності в окремих регіонах. У 1999/2000 бюджетному році було заплановано використати на ці цілі 20,2 млрд дол., у тому числі кілька десятків мільйонів для України. Найбільша сума — 5,3 млрд дол. — була призначена для підтримки мирних процесів на Близькому Сході, 925 млн дол. — на підтримку економічного розвитку нових держав, 465 млн дол. — на економічне сприяння країнам Східної Європи та Балтії.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система України» автора Пасічник Ю.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „24.4. Сполучені Штати Америки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Частина І. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 • Розділ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Частина II. БЮДЖЕТНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 • Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (IX—XIII ст.)

 • Розділ 4. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА (XIV—XVI ст.)

 • Розділ 5. КОЗАЦЬКА ДОБА (XV-XVIII ст.)

 • Розділ 6. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ, АВСТРІЙСЬКОЇ ТА АВСТРОУГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • 6.2. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Росії

 • 6.3. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Австрії та Австро-Угорщини

 • Розділ 7. УКРАЇНА В 1917-1922 pp.

 • Бюджетні процеси.

 • Грошово-кредитна система.

 • Розділ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (30 грудня 1922 р. — 15 липня 1990 р.)

 • 8.2. Бюджетні відносини

 • Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)

 • Частина III. СУЧАСНІ БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Розділ 10. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ

 • 10.2. Бюджет як економічна категорія

 • 10.3. Призначення бюджету в ринковій економіці

 • 10.4. Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

 • Розділ 11. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • 11.2. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи

 • 11.3. Складові бюджетної системи України

 • Розділ 12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

 • 12.2. Організація інформаційного забезпечення

 • Розділ 13. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 13.2. Організація бюджетного планування

 • 13.3. Бюджетна класифікація

 • 13.4. Складові бюджету

 • 13.5. Міжбюджетні трансферти

 • Розділ 14. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • 14.4. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

 • Розділ 15. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 16. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 17. МЕХАНІЗМ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 17.2. Склад видатків Державного бюджету

 • Розділ 18. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 19. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 20. КОШТОРИСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 • Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Розділ 22. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 • 22.2. Характеристика окремих цільових фондів

 • Розділ 23. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Розділ 24. ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 24.2. Франція

 • 24.3. Німеччина

 • 24.4. Сполучені Штати Америки
 • 24.5. Японія

 • СЛОВНИК ОФІЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ (за нормативними актами України)

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ