Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

Бюджетна система України


21.1. Державний кредит


Державний кредит — це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником та гарантом.

Державний кредит являє собою досить специфічну ланку державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. В окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти.

Державний кредит може бути у двох формах: ощадна справа і державні позики.

Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету.

Державні позики є основною формою державного кредиту.

Класифікація державних позик подана в табл. 21.1.1а.

Розглянемо облігаційні зобов'язання держави як одну з найбільш поширених форм державних позик.

Одним із найбільших покупців облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за останні роки був НБУ. Так, 1998 р.

Таблиця 21.1.1. Класифікація державних позик

Критерії класифікаціїВидХарактеристика
123
За правовим оформленнямДержавні позики, що надаються на підставі угодНадходять, як правило, від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інституцій
Державні позики, забезпечені випуском цінних паперівЗа допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку
За формою емісіїОблігаціїБоргове зобов'язання держави, за яким в установлені терміни повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти)
Казначейські зобов'язанняМають характер боргового зобов'язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Виплата доходів здійснюється у формі процентів
За місцем розміщенняВнутрішніНадаються юридичними і фізичними особами даної чи інших країн
ЗовнішніНадходять ззовні — від урядів" юридичних і фізичних осіб інших країв, міжнародних організацій і фінансових інституцій
За терміном погашенняКороткостроковіТермін погашення до 1 року
СередньостроковіТермін погашення від 1 до 5 років
ДовгостроковіТермін Погашення понад 5 років
За характером виплати доходуПроцентніДохід встановлюється у вигляді позичкового процента. При цьому може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і пільгова
ВиграшніВиплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів
ДисконтніДержавні цінні папери купуються з певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю

НБУ придбав 71 % ОВДП, проданих на первинному ринку. У 1999 р. НБУ був єдиним покупцем ОВДП.

Позики з облігаціями виявились досить дорогими, короткостроковими і нерівномірно розподіленими за терміном погашення. Уряд як емітент вимушений був погашати попередні випуски випуском нових. Побудована облігаційна піраміда має для України негативні наслідки:

Ринок облігацій не пов'язаний з виробництвом, і відволікання фінансових ресурсів з виробничої сфери не сприяє її розвитку.

Гарантовані виплати державою процентів у межах 30— 40 % за 1998—1999 pp. не сприяли заінтересованості банків вкладати кошти у виробничий сектор.

Певна обмеженість вкладень в облігації позбавила виробничі структури заінтересованості в розвитку корпоративних фондових інструментів.

Є певна загроза фінансовій стабільності держави внаслідок переважного представництва на ринку облігацій нерезидентів, що обмежує можливості державного регулювання через надмірну залежність від зовнішніх чинників, переважно політичного змісту.

Державний кредит є сукупністю найрізноманітніших форм і методів фінансових відносин. Такий підхід має на меті створення сприятливих передумов для залучення коштів як для держави, так і для її кредиторів. Різноманітність форм дає змогу органічно поєднувати інтереси юридичних, фізичних осіб і держави.

Залучення позик має ґрунтуватися на двох чинниках — мінімізації вартості позики та стабільності державних цінних паперів на фондовому ринку.

Відносини державного кредиту на загальнодержавному рівні врегульовані статтями 16 і 17 Бюджетного кодексу.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система України» автора Пасічник Ю.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Частина І. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 • Розділ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Частина II. БЮДЖЕТНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 • Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (IX—XIII ст.)

 • Розділ 4. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА (XIV—XVI ст.)

 • Розділ 5. КОЗАЦЬКА ДОБА (XV-XVIII ст.)

 • Розділ 6. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ, АВСТРІЙСЬКОЇ ТА АВСТРОУГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • 6.2. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Росії

 • 6.3. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Австрії та Австро-Угорщини

 • Розділ 7. УКРАЇНА В 1917-1922 pp.

 • Бюджетні процеси.

 • Грошово-кредитна система.

 • Розділ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (30 грудня 1922 р. — 15 липня 1990 р.)

 • 8.2. Бюджетні відносини

 • Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)

 • Частина III. СУЧАСНІ БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Розділ 10. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ

 • 10.2. Бюджет як економічна категорія

 • 10.3. Призначення бюджету в ринковій економіці

 • 10.4. Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

 • Розділ 11. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • 11.2. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи

 • 11.3. Складові бюджетної системи України

 • Розділ 12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

 • 12.2. Організація інформаційного забезпечення

 • Розділ 13. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 13.2. Організація бюджетного планування

 • 13.3. Бюджетна класифікація

 • 13.4. Складові бюджету

 • 13.5. Міжбюджетні трансферти

 • Розділ 14. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • 14.4. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

 • Розділ 15. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 16. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 17. МЕХАНІЗМ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 17.2. Склад видатків Державного бюджету

 • Розділ 18. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 19. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 20. КОШТОРИСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 • Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
 • Розділ 22. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 • 22.2. Характеристика окремих цільових фондів

 • Розділ 23. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Розділ 24. ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 24.2. Франція

 • 24.3. Німеччина

 • 24.4. Сполучені Штати Америки

 • 24.5. Японія

 • СЛОВНИК ОФІЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ (за нормативними актами України)

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ