Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)

Бюджетна система України


9.1. Історична довідка9.2. Бюджетні відносини


Законодавча база. Формування законодавчої бази з бюджетних та інших правових питань розпочалась ще в 1990 p., але, на жаль, досконалої бази на 1 вересня 2001 р. ще не створено. Немає Податкового, Земельного, Цивільного кодексів.

Нагадаємо в хронологічному порядку основні віхи законотворчого процесу. До 1996 p., коли була прийнята Конституція України, акти набували чинності після затвердження парламентом, а після 1996 p., згідно з Конституцією — після підписання Президентом України і відповідного оприлюднення.

1990 р.
16 липняСерпеньДекларація про Державний суверенітет України.Закон "Про економічну самостійність Україн-ської PCP".
6 грудняЗакон "Про бюджетну систему України**.
7 грудняЗакон "Про республіканський бюджет Україн-ської PCP на 1991 рік".
20 грудняЗакон "Про міліцію".
1991 р.
7 лютогоЗакон "Про власність".
20 березняЗакон "Про банки і банківську діяльність".
27 березняЗакон "Про Кабінет Міністрів УРСР".
16 квітняЗакон "Про підприємства в Україні".
4 червняЗакон "Про інвестиційну діяльність".
18 червняЗакон "Про арбітражний суд".
25 червняЗакон "Про цінні папери та фондову біржу".
3 липняЗакон "Про систему оподаткування".
19 вересняЗакон "Про прибутковий податок з громадянУкраїнської PCP, іноземних громадян та осіб безгромадянства".
5 листопадаЗакон "Про заснування поста Президента УРСР".
7 листопадаЗакон "Про господарські товариства".
4 грудняЗакон "Про прокуратуру".Закон "Про державний кордон".Закон "Про державну податкову службу в Укра-їнській PCP".
1992 p.
5 лютогоМитний кодекс України.
18 лютогоЗакон "Про оперативно-розшукову діяльність".
6 березняБерезеньЗакон "Про приватизаційні папери".Закон "Про запровадження поста представникаПрезидента".
25 березняЗаков "Про службу безпеки в Україні".
27 березняЗакон "Про місцеві ради народних депутатів та
14 травнямісцеве і регіональне самоврядування".
25 червняЗакон "Про банкрутство".
2 жовтняЗакон "Про Державний бюджет України на1992 рік".Закон "Про заставу".
13 жовтняЗакон "Про загальні засади створення і функціо-нування спеціальних (вільних) економічних зон".
19 грудняЗакон "Про адвокатуру".

1993 р.
17 березняБерезеньДекрет КМ України "Про довірчі товариства".Положения КМ України "Про порядок укладен-ня контрактів керівником підприємства, що є узагальнодержавній власності".
9 квітняЗаков "Про Державний бюджет України на 1993пік" '
20 травняДекрет КМ України "Про місцеві податки і збори".
20 вересняУказ Президента України "Про тимчасове положення про кредитні спілки в Україні".
16 грудняЗакон "Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".
1994 р.
1 лютогоЗакон Про Державний бюджет України на 1994 рік".
2 лютогоЗакон "Про систему оподаткування".
4 лютогоЗакон "Про авторське право і суміжні права".
19 березняКМ України "Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівника".
22 грудняЗакон України "Про державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів".
24 грудняЗакон "Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави".
1994 р.
25 березняЗакон "Про оплату праці".
6 квітняЗакон "Про Державний бюджет України на 1995рік".
27квітняЧервеньУказ Президента України "Про Державне казначейство України".
Підписання Конституційного договору між ВРУкраїни та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державноївлади та місцевого самоврядування на період доприйняття Нової Конституції України".
29 червняЗакон (нова редакція) "Про бюджетну системуУкраїни".
31 липняПостанова КМ України "Питання Державного казначейства України".
СерпеньУказ Президента "Про місцеві державні адміністрації".
16 жовтняЗакон "Про Конституційний Суд України".
ЗО жовтняЗакон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
15 листопада Закон "Про відпустки".
1996 р.
12 березняУказ Президента України "Про загальне положення про міністерства, інший державний орган виконавчої влади".
БерезеньЗакон "Про Державний бюджет України на 1996рік".
28 червняПрийняття Конституції України.
11 липняЗакон "Про Рахункову палату Верховної РадиУкраїни".
22 серпняУказ Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій"
1997 р.
18 лютогоЗакон (нова редакція) "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування".
23 квітняУказ Президента України "Про оренду землі".
21 травняЗакон "Про місцеве самоврядування в Україні".
27 червняЗакон "Про Державний бюджет України на 1997
18 жовтнярік". Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997—2000 рр."
30 грудняЗакон "Про Державний бюджет України на 1998рік". Прийняття Верховною Радою.
1998 р.
13 квітняУказ Президента України "Про основні напрямиреформування пенсійного забезпечення в Україні"
7 травняУказ Президента України "Про забезпечення своєчасного складання проекту Державного бюджетуУкраїни на 1999 рік".

7 серпняУказ Президента України "Про деякі зміни воподаткуванні".
10 липняУказ Президента України "Про облігації зовнішніх державних позик України".
8 серпняУказ Президента України "Про скорочення видатків Державного бюджету на 1998 рік".
31 грудняЗакон України "Про Державний бюджет на 1999рік". Прийняття Верховною Радою.
1999 р.
28 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" Закону"Про Державний бюджет України на 1999 рік".
21 квітняЗакон "Про виконавче провадження". Вводиться в дію з 1 липня 1999 р.
11 травняУказ Президента України "Про основні засадискладання Проекту Державного бюджету на2000 рік".
20 травняЗакон "Про Національний банк України".
16 червняЗакон "Про внесення змін до Закону України"Про загальний військовий обов'язок і військову службу".
26 червняУказ Президента України "Про положення проМіністерство фінансів України".
30 червняЗакон України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про банкрутство".
15 липняЗакон України "Про прожитковий мінімум".
16 липняЗакон України "Про концесії".
21 вересня23 вересняЗакон України "Про господарську діяльність уЗбройних Силах України".Закон України "Про внесеня змін до ЗаконуУкраїни "Про державну таємницю".
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасноговипадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
15 грудняУказ Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади".
2000 р.
17 лютогоЗакон "Про Державний бюджет України иа2000 рік". Прийняття Верховною Радою.
2 березняЗакон України "Про загальнобов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
14 березняЗакон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим".
23 березняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" Закону"Про Державний бюджет України на 2000 рік".
14 квітняЗакон України "Про державне прогнозування тарозроблення програм економічного і соціального розвитку України".
11 травняУказ Президента "Про стратегію реформуваннясистеми державної служби в Україні".
18 травняЗакон України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет України на2000 рік".
24 травняЗакон України "Про Державну програму приватизації" (на 2000—2002 р).Указ ПрезидентаУкраїни "Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року".
1 червняЗакон України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік".
1 червняЗакон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".
1 червняЗакон України "Про пенси за особливі заслугиперед Україною".
13 липняУказ Президента України "Про затвердженняПоложення про Державну податкову адміністрацію України".
16 листопадаЗакон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".
28 грудняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет України на2001 рік".

2001 р.
17 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" "ЗаконуУкраїни "Про банки і банківську діяльність".Підписаний Президентом України 21 грудня2000 р.
18 січняЗакон України "Про загальнобов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням".
24 січняПостанова Кабінету України "Про затвердження порядку перерахування субвенцій на функціонування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленогогазу і житлово-комунальних послуг".
8 лютогоЗакон України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про основи містобудування".
8 лютогоУказ Президента "Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001—2005 роки".
21 лютогоОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про захист економічної конкуренції".Підписаний Президентом України 11 січня 2001 р.
15 березняЗакон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)." Набрав чинності з 25 квітня2001 р.
21 березняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про порядок погашення зобов'язаньплатників податків перед бюджетами та цільовими фондами"
29 березняУказ Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики".
5 квітняЗакон України "Про митний тариф України".
5 квітняЗакон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні".
18 квітняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про розвідувальні органи України".Підписаний Президентом України 22 березня2001р.
26 квітняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про внесення змін до Закону України"Про державну допомогу сім'ям з дітьми".Підписаний Президентом України 22 березня2001 р.
11 липняЗакон України "Про охорону дитинства". ЗаконУкраїни "Про органи самоорганізації населення"
25 липняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" Бюджетного кодексу України. Підписаний ПрезидентомУкраїни 21 червня 2001 р.
15 серпняУказ Президента України "Про стратегію подолання бідності".
1 вересняНабуття чинності Кримінальним кодексом.
4 жовтняЗакон України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про страхування".
25 жовтняЗемельний кодекс України, підписаний Президентом України. Набрав чинності 31 січня 2002 р.
15 листопадаЗакон України "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік".
20 грудняЗакон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". Опублікований в "Урядовомукур'єрі" 9 січня 2002 р.
2002 р.
9 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про встановлення розміру мінімальноїзаробітної плати на 2002 рік".
11 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" Постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р."Про затвердження бюджету Пенсійного фондуна 2002 р."
23 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про кредитні спілки". Набув чинності.
30 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про об'єднання співвласників багатоповерхового будинку".
15 ЛЮТОГОПостанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".

7 березняЗакон України "Про затвердження Державноїпрограми зайнятості населення на 2001—2004роки".
29 липняПостанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми забезпеченнямолоді житлом на 2002—2012 роки".
19 вересняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" рішення РадиНаціонального банку України від 10.09.2002 р."Основні засади грошово-кредитної політики на2003 рік".
2003 р.
1 січняНабрав чинності Митний кодекс України (новаредакція).
9 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про встановлення розміру мінімальноїзаробітної плати на 2003 рік".
10 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет України на2003 рік".
19 лютогоЗакон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".
12 липняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про податок з доходів фізичних осіб".Набрав чинності з 1 січня 2004 р.
30 липняЗакон України "Про основи національної безпеки України".
13 серпняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про фінансово-кредитні механізми іуправління майном при будівництві житла таопераціях з нерухомістю". Набрав чинності з 1 січня 2004 р.
14 серпняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про загальнообов 'язкове державне пенсійне страхування". Набрав чинності з 1 січня2004 р.
28 серпняЗакон України "Про фермерське господарство".Опублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про соціальні послуги". Набрав чинності з 1 січня 2004 р.
10 вересняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про недержавне пенсійне забезпечення". Набрав чинності з 1 січня 2004 р.
11 вересняЗакон України "Про рекламу" (нова редакція).Опублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про рекламу". Набрав чинності з 1 січня 2004 р.
24 вересняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторноїполітики у сфері господарської діяльності". Набрав чинності з 23 січня 2004 р.
1 жовтняЗакон України "Про оренду землі" (нова редакція).
22 жовтняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет на 2004 рік".
5 листопадаЗакон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області".
3 грудняЗакон України "Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004—2008 роки".
17 грудняЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
26 грудняЗакон України "Про захист суспільної моралі".
2004 р.
13 січняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про оцінку землі". Набрав чинності з23 січня 2004 р.
2 лютогоЗакон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".
21 квітняЗакон України "Про державні цільові програми".
29 квітняПостанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ".
7 травняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" УказуПрезидента України "Про стратегію економічного і соціального розвитку України "Шляхом

19 травняЄвропейської інтеграції" на 2004—2015 роки".Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на2004—2010роки".
7 липняОпублікування в "Урядовому кур'єрі** ЗаконуУкраїни "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".Набуває чинності з 1 січня 2005 р.Опублікування в "Урядовому кур'єрі" Цивільного процесуального кодексу України. Набираєчинності з 7 січня 2005 р.
3 серпняЗакон України "Про житлово-комунальні послуга"*
4 серпняЗакон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".
18 серпняЗакон України "Про міжнародні договори України".
10 грудняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про внесення змін до Конституції Укра-їни". Набрав чинності з 1 січня 2006 р.
29 грудняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет на 2005 рік"(варіант уряду В. Януковича). ,.
2005 р.
20 січняЗакон України "Про затвердження прожитково-го мінімуму на 2005 рік".
31 березняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про внесення змін до Закону України"Про Державний бюджет України на 2005 рік"та деяких інших законодавчих актів України"(варіант уряду Ю. Тимошенко).
4 жовтняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" Проекту Кон-цепції реформування податкової політики України.
12 жовтняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про стимулювання розвитку регіонів".Набрав чинності з 1 січня 2006 р.
9 листопадаОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про реабілітацію інвалідів в Україні".Набрав чинності з 7 січня 2006 р.
30 грудняОпублікування в "Урядовому кур'єрі" ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет на 2006 рік".
2006 р.
18 січняЗакон України "Про внесення змія до Закону України "Про захист прав споживачів".
15 березняЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Прокомітети ВерховноїРади України".

Отже, Україна майже за 15 років своєї незалежності напрацювала необхідну законодавчу базу, і цей процес продовжується.


Державний устрій.


Після проголошення незалежності Україна сформувалася як парламентсько-президентська республіка. Президент України був главою як держави, так і виконавчої влади. З березня 1992 р. в областях були запроваджені посади представників Президента. Що стосується місцевих органів влади, то у зв'язку з прийняттям у березні 1992 р. відповідного закону діяльність місцевих рад обмежувалась здійсненням функцій місцевого самоврядування, а виконавчі функції передавались представникам Президента України в областях, районах, містах Києві, Севастополі.

Починаючи з 3 лютого 1994 р., відповідно до нових законів влада на місцях почала належати радам та їх виконкомам.

У зв'язку з прийняттям у 1996 р. Конституції України структура та повноваження державних органів дещо змінилися, що зображено на рис. 9.2.1.

Повноваження окремих державних органів, які стосуються бюджетних процесів, буде розглянуто в наступних розділах.

Роки перебування на посадах президентів і прем'єр-міністрів України подані в табл. 9.2.1.

Податкові, бюджетні, кредитні відносини. З перших місяців проголошення незалежності Україна робила спроби налагодити чітке функціонування економіки, забезпечити соціальні потреби. 1992—1994 рр. виявилися найважчими. У спадщину від Радянського Союзу Україні дісталась економіка, яка виробляла лише 20 % кінцевого продукту, 2/3 її було орієнтовано на військово-промисловий комплекс, застаріле обладнання і технології на підприємствах, істотна залежність від поставок іноземного газу та нафти.

Відсутність достатньої кількості фахівців у галузі ринкових перетворень змушувало Україну йти шляхом спроб і помилок,

Президенти і прем'єр-міністри України

що досить дорого обходилось українському населенню. Практично на порожньому місці доводилось створювати Національний банк і банківську систему, посольства, консульства, експортно-імпортні організації, нові міністерства, запроваджувати нову схему господарських відносин.

Орієнтація на російські реформи, які також пробуксовували, мала негативні наслідки для України. Росія розпочала ринкові реформи з лібералізації цін на початку 1992 р., унаслідок чого ціни на газ в Україні зросли за 1992 р. у 100 разів, на нафту — в 300 разів.

Зростання цін на енергоносії почало розкручувати спіраль інфляції. Падіння виробництва, стрімке зростання собівартості продукції та послуг знизили надходження до державного та місцевих бюджетів. Водночас заходи, які вживалися Верховною Радою України щодо соціальної захищеності громадян, вимагали додаткових витрат. Україна пішла шляхом друкування грошей, і інфляція перейшла в гіперінфляцію, яку вдалося призупинити лише в 1996 р. За 1992 р. гроші знецінились у 21

раз, за 1993 р. — у 103 рази. Таких темпів інфляції не знала в цей час жодна країна світу.

Усередині 1992 p. Україна вийшла з рублевої зони і запровадила купони — тимчасові грошові знаки, які існували до 1996 p., коли була запроваджена національна грошова одиниця — гривня.

Практично скрізь порушувалися господарські зв'язки, які протягом багатьох років налагоджувались. У 1992 р. закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію виросли у 20 разів порівняно з попереднім роком, а ціни на засоби виробництва для аграрного сектору — у 38 разів, що поставило у складне становище сільське господарство. Аналогічна картина була і в 1993 р. Як наслідок, значними темпами падав обсяг валового суспільного продукту, національного доходу, зменшувалося споживання продовольчих товарів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система України» автора Пасічник Ю.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Частина І. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 • Розділ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Частина II. БЮДЖЕТНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 • Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (IX—XIII ст.)

 • Розділ 4. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА (XIV—XVI ст.)

 • Розділ 5. КОЗАЦЬКА ДОБА (XV-XVIII ст.)

 • Розділ 6. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ, АВСТРІЙСЬКОЇ ТА АВСТРОУГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • 6.2. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Росії

 • 6.3. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Австрії та Австро-Угорщини

 • Розділ 7. УКРАЇНА В 1917-1922 pp.

 • Бюджетні процеси.

 • Грошово-кредитна система.

 • Розділ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (30 грудня 1922 р. — 15 липня 1990 р.)

 • 8.2. Бюджетні відносини

 • Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)
 • Частина III. СУЧАСНІ БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Розділ 10. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ

 • 10.2. Бюджет як економічна категорія

 • 10.3. Призначення бюджету в ринковій економіці

 • 10.4. Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

 • Розділ 11. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • 11.2. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи

 • 11.3. Складові бюджетної системи України

 • Розділ 12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

 • 12.2. Організація інформаційного забезпечення

 • Розділ 13. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • 13.2. Організація бюджетного планування

 • 13.3. Бюджетна класифікація

 • 13.4. Складові бюджету

 • 13.5. Міжбюджетні трансферти

 • Розділ 14. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • 14.4. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

 • Розділ 15. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 16. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 17. МЕХАНІЗМ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 17.2. Склад видатків Державного бюджету

 • Розділ 18. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Розділ 19. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Розділ 20. КОШТОРИСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 • Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Розділ 22. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 • 22.2. Характеристика окремих цільових фондів

 • Розділ 23. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Розділ 24. ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 24.2. Франція

 • 24.3. Німеччина

 • 24.4. Сполучені Штати Америки

 • 24.5. Японія

 • СЛОВНИК ОФІЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ (за нормативними актами України)

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ