Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Маркетинг туристичних послуг

7.1. Суть і види цін у туризмі

7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу

7.3. Структура ціни на туристичний продукт

7.4. Формули калькуляції цін

7.5. Види цін

7.6. Вплив циклу життя продукту на рівень цін

7.7. Цінові стратегії у туризмі


7.1. Суть і види цін у туризмі7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу


Ціна є одним з ключових знарядь маркетингового впливу па ринок. Ціна та інші елементи комплексу маркетингу взаємопов'язані між собою. Рівень ціни, з одного боку, визначений можливостями продажу туристичного продукту, а з другого — функціональними можливостями та якістю. Взаємозв'язок ціни і властивостей продукту сильніший тоді, . коли ринок характеризується вільною конкурентною боротьбою. У ціпу продукту входять також витрати па популяризацію (просування), оскільки активізація продажу в туристичному бізнесі входить до затрат виробництва. Очевидно, що низька ціна не забезпечить продажу нового продукту, оскільки споживачі мусять його пізнати перед тим, як проявлять своє зацікавлення за будь-якої ціни. Отже, з одного боку, всі елементи маркетингової стратегії детермінують рівень ціни, а з другого — ціна, яка акцептується покупцями, визначає межі можливої політики дистрибуції і просування. Надто затратна маркетингова діяльність може сформувати ціну, яка може спричинити зниження попиту. Отже, виходом для ціпової маркетингової політики с дослідження різних варіантів попиту за різних рівнів цін і порівняння результатів з витратами, які підприємство повинно здійснювати при фактичному варіанті виробництва і продажів.

Ціна є найважливішою інформацією про продукт, яку продавець переказує споживачеві. За умов вільних ринкових можливостей ціна визначеного продукту засвідчує його споживчі властивості. Порівняння двох продуктів аналогічного призначення, реалізованих па тому самому ринку за різними цінами, приводить до висновку, що один з них краще забезпечує задоволення визначених потреб. Отже, для продавця, який прагне здобути стійкі позиції на ринку, важливо, щоб ціна відповідала споживчій вартості пропонованих благ і послуг. Погляд па встановлення ціни на невідповідні властивості продукту часто є наслідком і причиною втрати клієнта.

Отже, майбутня політика цін підприємства є ефективнішою, коли утверджується чесна репутація (goodwill company). До цього поняття (справедливості ціни) входять:

— рівень ціни;

відповідність ціпи властивостям продукту;

— відносна стабільність (image of standing)

— психологічні способи впливу на ціну.

Репутація добросовісної фірми є важливим чинником її популяризації в окремих сегментах ринку. Визначені групи споживачів схильні використовувати послуги відомих фірм, які пропонують послуги високого стандарту, або ризикувати з фірмами, які тільки здобувають ринок, застосовуючи низькі ціни.

У багатьох випадках рішення щодо встановлення тієї чи іншої ціпи визначається зовнішніми стосовно підприємства причинами. До важливих зовнішніх чинників, які необхідно враховувати у розробці цінової стратегії, належать;

— відношення попиту і пропозиції;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи