Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Маркетинг туристичних послуг

9.1. Поняття, роль і структура популяризації

9.2. Бюджет популяризації

9.3. Реклама туристичних послуг

9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

9.5. Персональний продаж


9.1. Поняття, роль і структура популяризації9.2. Бюджет популяризації


Популяризація є необхідною, але й витратною складовою маркетингової політики фірми, тому що будь-які прояви активності у цій сфері вимагають залучення значних фінансових засобів. Планування популяризаційної діяльності треба починати з визначення бюджету. Це є одним із складних завдань, які стоять перед менеджерами з маркетингу, незалежно від галузі, яку вони представляють. Найчастіше використовують методику визначення промоційного бюджету за допомогою встановлення певного відсотка від планованого обороту (виручки). Ця залежність є очевидною, тому й користується великою популярністю. Відсоткова шкала під обороту, яка призначена на популяризацію, може бути дуже диференційованою — бюджети популяризації можуть ста понити до 1 % планованих продажів, а можуть сягати й кільканадцяти відсотків. Це залежить від багатьох чинників. Практика свідчить, що типовий середній показник витрат на популяризацію становить 3 %, але не потрібно його безумовно застосовувати у всіх ринкових ситуаціях і видах господарської діяльності.

Серед чинників, які можуть вилинути на збільшення або зменшення бюджету популяризації, можна виділити:

- вік фірми (чим фірма молодша, тим більше засобів необхідно призначати на популяризацію);

- вік продукту (залежність від фази життєвого циклу продукту);

- розміщення фірми (чим краще, тим менше коштів можна призначати па популяризацію);

- вид клієнтів (фірми — менше популяризації, індивідуальні клієнти — більше);

- мережу дистрибуції (чим краща, тим менші видатки на популяризацію);

- вид конкуренції (чим більш ворожа, тим більше засобів потрібно віднести на популяризацію).

До інших інколи застосовуваних методів визначення бюджету популяризації належать: метод "за можливостями", який визначає верхню межу можливих витрат па популяризацію; метод "наслідування конкурентів", тобто призначення ресурсів для підтримки конкурентоспроможності продукту; метод цілей і завдань, який полягає в укладенні переліку цілей для досягнення, а потім визначенні та оцінці завдань, необхідних для реалізації цих цілей (видання каталогу, витрати кореспонденції, комісійні для агентів тощо). Вибір властивого методу залежить від менеджера з маркетингу. Від повинен підходити до цього завдання дужо індивідуально, враховуючи специфіку як туристичної індустрії, так і власної фірми.


9.3. Реклама туристичних послуг9.3.1. Поняття і роль реклами9.3.2. Зміст реклами


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи