Розділ «ГЛОСАРІЙ»

Теорія економіки регіонів

Аграрно-промисловий комплекс — сукупність галузей сільського господарства і промисловості, які тісно зв'язані з сільськогосподарським виробництвом, здійснюють транспортування, зберігання, переробку сільськогосподарської продукції доводять її до споживача і забезпечують сільське господарство технікою, добривами і обслуговують його.

Адміністративне регулювання — це прямий контроль за монопольними ринками, впровадження державних стандартів та контроль за їх виконанням, забезпечення захисту національних інтересів та державної безпеки тощо.

Адміністративні методи управління — використовують форму розпоряджень (наказів, норм), які є обов'язковими для виконання керованими підсистемами і регламентуються чинним законодавством.

Аероторія — частина повітряної оболонки Землі, співвіднесена з певною територією чи акваторією.

Акваторія — обмежена частина водної поверхні Землі з притаманними їй природними і антропогенними властивостями і ресурсами, яка характеризується протяжністю і глибиною як особливими видами ресурсів, географічним положенням та іншими якостями, що є об'єктом конкретної діяльності чи дослідження.

Активна структурна політика — тип структурної політики, коли держава широко застосовує державні важелі для прискорення прогресивних структурних зрушень.

Антимонопольна (конкурентна) політика держави — комплекс заходів, спрямованих на запобігання монопольній діяльності, обмеження та припинення її, а також на розвиток конкуренції.

Анклав — територія або частина території країни, яка оточена з усіх сторін територією іншої держави.

Антидемпінгове мито — вид ввізного мита, яке забезпечує захист внутрішнього ринку країни від ввозу товарів за демпінговими цінами. Стягується (сплачується) з імпортних товарів, які реалізуються за низькими цінами, або які ввозяться з країн, які субсидують експорт.

Ареал — це певна територія, в межах якої спостерігаються явища, що відсутні на сусідніх територіях.

Аспект дослідження — яка сторона об'єкта, що досліджується, приваблює ученого, під яким "кутом зору" розглядається даний об'єкт, адже одна і таж онтологічна категорія може досліджуватися різними науками з різних сторін.

Аудит — фінансовий аналіз, бухгалтерський контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм, акціонерних товариств, які проводяться незалежними службами кваліфікованих спеціалістів. Аудит проводиться за запитом клієнта на основі договору чи за наполяганням контрагентів, державних органів влади або суміжних компаній. Головна мета аудита — виявити (визначити) фінансове становище, стан фірми і вироблення рекомендацій з метою його поліпшення.

Аукціон — це публічна торгівля, яка проводиться у завідомо визначеному місці та часі з правом попереднього огляду товару. В процесі торгу аукціоніст оголошує присутнім потенційним покупцям про товар, який продається і його стартову ціну.

Безпека — стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз, який базуються на діяльності людей, суспільства, держави, світового товариства щодо виявлення (вивчення), попередження, послаблення, усунення (ліквідації) і відкриття небезпек і загроз, здатних знищити фундаментальні, матеріальні та духовні цінності, завдати непоправної шкоди,закрити шлях до виживання і розвитку.

Бізнес план — документ в якому аналізується можливості для початку чи розширення бізнесу у будь-якій сфері; наводиться чіткий план того, що менеджмент бізнесу має реалізувати ці можливості.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, протягом бюджетного періоду.

Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему.

Бюджетно-фінансове регулювання-цільове фінансування,пряма фінансова допомога, застосування важелів податкової та кредитної системи, гранти, залучення іноземних інвестицій.

Валовий випуск — сукупна ринкова вартість товарів і послуг, вироблених резидентами країни в самій країні.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Теорія економіки регіонів» автора Джаман М.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ГЛОСАРІЙ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КУРСУ "ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ"

 • 1.4. Наукові методи дослідження економіки регіонів

 • РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 • РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 • 3.2. Сутність стратегії сталого розвитку регіону

 • 3.3. Стратегічні і тактичні цілі сталого розвитку регіону

 • 3.4. Методи, принципи і організаційна структура управління регіональним розвитком

 • 3.5. Економічне районування як метод регулювання територіальної організації господарства

 • 3.6. Економічні і екологічні імперативи розвитку регіону

 • 3.7. Моделі економічного розвитку

 • РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ — ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ

 • РОЗДІЛ 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

 • РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

 • 6.3. Діагностика регіонального розвитку. Класифікація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку

 • 6.4. Правові основи розвитку регіону

 • РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІКА РЕГІОНУ ЯК ЄДИНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

 • ГЛОСАРІЙ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи