Розділ «ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


1. УВЕДЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ1.1. Інформаційні процеси в організаційно – економічної сфері


Будь-яка діяльність людини грунтується на інформації. Термін "інформація" визначає відомості, повідомлення або знання про реально існуючі процеси і об'єкти, а також про їх зв'язки та взаємодію, що доступні для практичного використання людиною.

Важливою властивістю інформації є те, що вона збільшує рівень знань про об'єкти та явища реального всесвіту, тобто інформація є категорією зменшення невизначеності про об'єкти. Таким чином, інформація – це відомості про навколишнє середовище (об'єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності та неповноти знань про нього [1,6].

Основні характеристики поняття інформації:

1) інформація – це не будь-які відомості, вона несе в собі щось нове, що зменшує існуючу невизначеність;

2) інформація існує поза її творцем, це – відчуження знання від її творця (знання – це відображення дійсності в мисленні людини);

3) інформація стала повідомленням, оскільки вона виражена певною мовою у вигляді знаків;

4) повідомлення може бути записане на матеріальному носії (повідомлення є формою передачі інформації);

5) повідомлення доступне для відтворення без участі автора;

6) інформація передається в канали суспільної комунікації.

Виходячи з характеристик інформації, зазначимо, що для інформації характерними є такі атрибути (рис. 1.1):

Атрибути інформації

Рис. 1.1. Атрибути інформації

У сучасному світі будь-яка діяльність людини базується на процедурах збирання, оброблення та передачі інформації, а це визначає поняття інформаційного процесу.

У сучасному суспільстві інформація є ресурсом, який може дати велику конкурентну перевагу, якщо ним правильно розпорядитись. Інформаційний ресурс – це сукупність інформації, яка накопичена у результаті будь-якої діяльності людей (науково-технічної, економічної, політичної та т.п.). Крім того, інформація має бути подана у формі, придатній для збору і опрацювання та зафіксована на матеріальному иосієві[13,15].

Інформаційні ресурси характеризуються:

– тематикою (економічна,технічна, правова, суспільно-політична і т.п.);

– формою власності (державна, муніципальна, приватна);

– доступністю (відкрита, секретна, обмеженого використання);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • 1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи

 • 2. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 3. ТИПОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • 4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙШ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ІС

 • 6. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

 • 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 8. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 10. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи