Розділ «1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи»

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Виробничі та господарські підприємства, організації, фірми, корпорації, банки являють собою складні системи. Лід системою розуміється сукупність пов'язаних між собою і з зовнішнім середовищем елементів, функціонування яких спрямоване на реалізацію конкретної мети або досягнення корисного результату [9,10,12,14]. Відповідно до цього визначення практично кожен економічний об'єкт (організацію) або його частину можна розглядати як систему, яка прагне у своєму функціонуванні до досягнення поставленої мети.

Під системою розуміють будь-який об'єкт, який одночасно розглядається як єдине ціле, і як об'єднана сукупність різнорідних елементів, для досягнення певної мети. Системи значно відрізняються між собою як за складом, так і за головними цілями. Наведемо кілька систем, що складаються з різних елементів і спрямованих на реалізацію різних цілей (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Приклади систем різного призначення

СистемаЕлементи системиГоловна мета системи
ФірмаЛюди, обладнання, матеріали, приміщення та т.п.Виробництво товарів
Комп'ютерЕлектронні та електромеханічні лінії зв'язку, мікросхеми, корпус та т.п.Опрацювання даних
Телекомуніка ційна системаКомп'ютери, модеми, лінії зв'язку, програмне забезпечення та т.п.Передача інформації
Інформаційна системаКомп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне та програмне забезпеченняВиробництво професійної інформації

Для опису системи використовують поняття:

1. Структура(елементи і взаємозв'язки між ними);

2. Входи і виходи (інформаційні потоки);

3. Закони поведінки (функції, що зв'язують входи і виходи системи);

4. Цілі і обмеження (процеси функціонування системи).

Додавання до поняття "система" слова "інформаційна" відображає мету її створення і функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будь-якій області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти.

В основі будь-якої системи полягає процес. Процес управління в системі – це направлена дія на елементи системи для досягнення певної мети. Ця дія може бути представлена у вигляді інформаційного процесу, що зв'язує зовнішнє середовище, об'єкт та суб'єкт управління [15]. Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді (рис. 1.9):

Структура системи управління економічним об'єктом

Рис. 1.9. Структура системи управління економічним об'єктом

В основі інформаційної системи полягає процес виробництва інформації. У цьому розумінні інформаційна система – є системою (суб'єктом) управління, а процес виробництва інформації є об'єктом управління [9].

На сьогодні багато вчених дають різне визначення поняттю "Інформаційна система". У загальному розумінні організаційні системи, в яких оброблення інформації відбувається за допомогою засобів обчислювальної техніки, називають (автоматизованими) інформаційними системами управління. Можна також керуватися одним із таких визначень: інформаційна система – це взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, що функціонує спільно для досягнення певної мети та здійснює опрацювання та виведення інформації.

Організаційна структура економічного об'єкту регламентує схему інформаційних потоків системи управління, рівні прийняття рішень. Типовими організаційними структурами є: управлінська інформація – це сукупність планової, нормативної і директивної інформації, яка формується управлінським апаратом (суб'єктом управління) відповідно до мети управління і інформації про зовнішнє середовище.

Обліково-звітна інформація формується об'єктом управління і відображає внутрішній стан і ступінь впливу на об'єкт зовнішнього середовища.

Інформація про зовнішнє середовище – це нормативно- законодавча інформація (створювана державними установами) і інформація про кон'юнктуру ринка (створювана конкурентами, постачальниками, споживачами).

Вихідна інформація призначена для інших об'єктів економіки та організацій (звітна фінансова інформація – для державних установ, інвесторів, кредиторів і т.д.; маркетингова інформація – для потенційних споживачів і т.п.).

Потоки керуючої інформації, направляються від суб'єкта до об'єкта управління. В основі процесу управління системою є інформаційний обмін, який циклічно здійснює наступні процедури:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи
 • 2. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 3. ТИПОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • 4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙШ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ІС

 • 6. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

 • 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 8. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 10. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи