Розділ «4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


4.1. Поняття інформаційної технології та її складові


Технологія – це процес, обумовлений сукупністю засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми, певного продукту. Технологія змінює якість або первісний стан матерії з метою одержання матеріального продукту. Мета технології – випуск продукту, що задовольняє потреби людини або системи.

Інформація є одним з найважливіших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини та інші. А значить, процес її переробки можна сприймати як технологію (за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів). Робочий процес інформаційної технології наведено на рис. 4.1.

Робочий процес інформаційної технології

Рис.4.1. Робочий процес інформаційної технології

Таким чином,інформаційна технологія (IT) – це процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).

Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко регламентованих правил виконання етапів, операцій та дій над даними [4, 6].

Основна мета інформаційної технології – отримати необхідну для користувача інформацію в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації.

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

1) забезпечувати високу ступінь декомпозиції процесу обробки інформації на етапи (фази), операції та дії;

2) включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;

3) мати регулярний характер.

Етапи, операції та дії технологічного процесу можуть бути стандартизовані та уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати управління інформаційними процесами.

Застосовуючи різні технології до одного і того ж матеріального ресурсу, можна отримати різні продукти. Те ж саме буде справедливо і для технології переробки інформації. Таким чином, інформаційна технологія – це система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації.

Кожна з перелічених у визначенні IT фаз перетворення і використання інформації реалізується за допомогою специфічної технології. У цьому сенсі ми можемо говорити про інформаційну технології як сукупності технологій – технології збору інформації, передачі інформації і т.д.

Інформаційна система призначена для зберігання, пошуку та видачі інформації за запитами користувачів. Економічна ІС (ЕІС) призначена для обробки економічної інформації. Предметною областю якої є бухгалтерський облік, статистика, банківська, кредитно-фінансова, страхова та інші види економічної діяльності.

Для використання ЕІС на робочому місці, її необхідно спроектувати за допомогою інформаційних технологій. При цьому слід зауважити, що раніше процес проектування EIG був відділений від процесу обробки економічних даних предметної області. Сьогодні він існує самостійно і вимагає високої кваліфікації фахівців-проектувальників. Проте є вже створені IT, доступні будь- якому користувачеві, які дозволяють поєднати процес проектування окремих елементів ЕІС з процесом обробки даних. Наприклад, електронна пошта, електронний офіс, текстові і табличні процесори і т.д. При цьому тенденція створення інформаційних технологій, доступних будь-якому користувачеві, триває.

Створення нових інформаційних технологій не є самоціллю. Але технологіями просуваються вперед більш потужні, глобальні сили, культура, політика, потреби охорони здоров'я, демографічні потреби, електронний бізнес, електронна комерція, виробництво продуктів і послуг за замовленням.

Таким чином, на робочому місці фахівця експлуатуються як елементи ЕІС, розроблені проектувальниками, так і інформаційні технології, що дозволяють інформаційному працівнику автоматизувати свою діяльність.

Інформаційна технологія – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності та оперативності [9].

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи

 • 2. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 3. ТИПОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • 4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 • 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙШ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ІС

 • 6. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

 • 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 8. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 10. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи