Розділ «ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


1. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ1.1. Основні етапи виконання передпроектних досліджень економічного об'єкту


Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розв'язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert (компанії "Pro-Invest ІТ"), що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів UNIDO. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес- плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Project Expert дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну

схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів.

Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства. Project Expert не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Опис постановки задачі визначається РД 50-34.698-90 “Автоматизовані системи, вимоги до змісту документів" / розділ 2 “Вимоги до змісту документів по загальносистемних рішеннях”.

При написанні постановки задачі потрібно виділити наступне: призначення, організаційно економічна сутність задачі, обгрунтування необхідності її розв'язання за допомогою засобів комп'ютерної техніки. Постановка задачі виконується відповідно до плану, наприклад:

1. Організаційно-економічна сутність задачі:

– найменування завдання;

– місце рішення;

– мета рішення;

– призначення (для яких об'єктів, підрозділів, користувачів призначена);

– періодичність рішення і вимоги до термінів рішення;

– джерела і способи отримання даних;

– споживачі результатної інформації і способи її відправки;

– інформаційний зв'язок з іншими завданнями.

2. Опис вхідної інформації:

– перелік вхідної інформації;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 1.3. Загальне уявлення про інформаційні системи

 • 2. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 3. ТИПОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • 4. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙШ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ІС

 • 6. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

 • 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 8. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • 10. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • ЧАСТИНА 2: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи