Розділ «2. Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем»

Безпека життєдіяльності


2.1. Людина як природний організм


Кожна людина є живим організмом, складною біоенергетичною системою, життєдіяльність якої забезпечується на фізіологічному, психічному та соціальному рівнях.

Організм – відкрита біологічна саморегулювальна система, яка обмінюється з навколишнім середовищем речовиною та енергією, самоа/дтворюєгься і пристосовується до змін умов.

Як і всі живі організми, людина використовує поживні речовини і кисень, а також виділяє у навколишнє середовище продукти метаболізму, воду, вуглець.

Біологічна система людини має різні рівні – молекулярний, надмолекулярний (органели клітин), клітинний, тканинний, органний, організменний. Усі вони взаємопов'язані та взаємодіють.

Основною структурною і функціональною одиницею організму є клітина. Однотипні клітини, об'єднані загальною функцією, будовою і походженням, утворюють тканини. За морфофункціональними властивостями в організмі людини виокремлюють епітеліальну, сполучну, м'язову та нервову тканини. Комплекс тканин, об'єднаних загальною функцією, структурою і розвитком, утворює орган – частину організму, яка виконує специфічну, характерну лише для неї функцію. Сукупності органів формують системи органів. Розрізнять такі системи: опорно-рухову, кровоносну, дихальну, харчову, нервову, сечостатеву, ендокринну (залози внутрішньої секреції). Системи органів утворюють організм.

В організмі людини і тварини взаємопов'язану роботу всіх органів і фізіологічних систем забезпечує нейрогуморальна регуляція, що здійснюється через вплив нервової системи і активних біологічних речовин, що містяться в крові, лімфі, тканевій рідині.

Людина, як і всі природні істоти, має тіло, утворене з підсистем органів, які формують єдину структурно- функціональну систему. Вона через численні зв'язки та процеси забезпечує обмін речовин та енергії з природним середовищем.

Основою життєдіяльності людини є обмін речовин (метаболізм), зумовлений двома протилежними процесами: асиміляцією – засвоєнням речовин, що поступають із навколишнього середовища, і утворенням складних сполук із простих, які стають частиною біологічних структур або відкладаються у вигляді запасів; дисиміляцією – розпадом складних органічних сполук на простіші.

Джерелом енергії в клітинах і тканинах загалом є окиснення білків, жирів і вуглеводів до неорганічних і простих органічних сполук (води, вуглекислоти, сечовини). Енергія може утворюватися також за рахунок анаеробних реакцій, тобто без використання кисню.

Тканини, органи і системи проходять складний шлях розвитку та формування, причому кількісні та якісні зміни відбуваються постійно і безперервно, але нерівномірно (табл. 2.1, 2.2, 2.3).

Життєво важливою властивістю організму є його здатність адаптуватися (пристосовуватися) до умов зовнішнього середовища. Забезпечують адаптацію функціональні або структурні зміни, спрямовані на збереження сталості внутрішнього середовища організму.

Гомеостаз (грец. homoios – подібний і stasis – стояння) – відносна сталість внутрішнього середовища організму людини (крові, лімфи, тканинних рідин) і стійкість основних фізіологічних функцій (кровообігу, дихання, терморегуляції, обміну речовин).

Таблиця 2.1

Характеристика "стандартної" людини віком 20–30 років

Антропометричні параметриПоказники
Вага тіла70 кг
Поверхня тіла1,8 м2
Зріст170 см
Загальна тривалість життя70 років = 25 500 днів

Таблиця 2.2

Склад тіла "стандартної" людини

Назва складових тілаМаса, гЧастка до ваги тіла
новонароджена дитинадоросла людинановонароджена дитинадоросла людина
Вода2100–220040000–4600066–6858–65
Білок40010 0001215
Жир2507000710
ВуглеводиЗО70011
Зола100350035

Таблиця 2.3

Водний обмін "стандартної" людини

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Піскунова Лариса Едуардівна на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2. Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи