Розділ «1.7. Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту»

Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів


1.7.1. Підприємництво в сучасному суспільстві


Згідно аналізу існуючої нормативно правової бази підприємництва України – це фактично все те, що оточує кожну людину і з чим пов'язано його повсякденне життя (гроші, продукти харчування, послуги, інформація, автомобілі, нафтопродукти, одяг і так далі). У підприємництві це все є товаром.

Підтвердженням загальності підприємництва в житті сучасної людини є наступне: для того, щоб жити, людина зобов'язана задовольняти свої потреби в житлі, їжі, воді, одязі і багато в чому іншому. Потреби спонукають людину до активності, тобто щоб задовольнити потреби, людина повинна знайти ті або інші засоби і способи їх задоволення. Для цього вона зобов'язана вирішувати певні теоретичні і практичні завдання. Проте основа абсолютно всіх цих завдань і всього живого, що оточує людину – досягнення бажаної мети шляхом найменших витрат енергії і часу. Це мінімум витрат енергії і часу для досягнення бажаного результату або максимум результатів за одиницю часу з обмеженою витратою енергії.

Загальновідомо, що різниця між досягнутим результатом (доходом) і витратами називається в економіці прибутком, а це є основним у визначенні поняття "Підприємницька діяльність". Так згідно ст. №1 Закону України "Про підприємництво" в редакції від 22.02.2000р.:

"Прибуток це ціль будь-якої підприємницької діяльності. Відповідно до чого, в основі абсолютно всього живого на Землі, чия діяльність направлена на елементарне існування (виживання), слід визнати підприємницький початок – мінімум витрат на досягнення цілі життя.

Підсумком викладеного є те. що підприємницька діяльність – це найважливіша потреба і ціль діяльності абсолютної більшості членів сучасного суспільства, а також основа його розвитку. Пошук засобів і технологій по задоволенню будь-якої потреби людини є лише наслідком потреби, тобто це – другорядне.


1.7.2. Підприємництво в технічній експлуатації автомобілів1.7.3. Учасники підприємницької діяльності


Коло учасників підприємницької діяльності, виходячи із загальності підприємництва, неозоре. При капіталізмі це практично все суспільство. До числа учасників (суб'єктів) входять:

- підприємці, їх об'єднання і асоціації;

Рис. 1.18. "Об'ємна" модель бізнес-процесу

- споживачі товару індивідуальні і колективні, а також асоціації і союзи споживачів;

- працівники наймані, працюючі на контрактній або іншій основі, їх професійні союзи і федерації;

- органи державні і муніципальні, що виступають безпосередньо учасниками операцій.

Всі люди, згідно системі класифікації за способом заробітку грошей діляться на чотири основні групи: "Р", "С", "Б", "І".

Група "Р"-люди, що працюють по найму. Це абсолютна більшість працездатного населення світу. Але, наприклад, в Германії на їх частку доводиться 10% мільйонерів. Проте в основному це менеджери.

Група "С" – люди, які самі забезпечують себе. Це приватні підприємці і засновники малого бізнесу. Це люди, які самі є системою, яка управляє бізнесом і визначає його ефективність. Вони "одержимі" ідеєю своєї справи і можуть працювати як роботи, не рахуючись з часом і навіть здоров'ям. їх справа сильно залежить від особи підприємця. Серед мільйонерів, наприклад, в Германії їх також 10%, але це лише люди вільних професій (лікарі, архітектори, адвокати).

Група "Б" – люди, які створюють бізнес-системи, тобто бізнес, що функціонує завдяки системі управління. Таким бізнесом керують боси. У нім працюють фахівці, а сам власник бізнесу може в ньому працювати або не працювати. Важливим навиком такого бізнесмена є уміння наймати людей і формувати з них сильну команду. Це можуть бути власники малого бізнесу, але в основному – власники крупних корпорацій. Це, наприклад, Білл Гейтс або Марк Цукерберг.

Група "І" – інвестори. Це багаті люди, які отримують дохід від вкладення грошей. їх відмітна особливість полягає в тому, що на інвестора працюють гроші інших людей.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.7. Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

 • 1.4. Технічний контроль, його функції і стан на транспорті загального користування

 • 1.5. Стратегії і тактики технічної експлуатації автомобілів

 • 1.6. Розвиток технічної експлуатації в сучасних умовах культури експлуатації транспорту

 • 1.7. Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту
 • РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 2.2. Дослідження операцій

 • 2.3. Системотехніка

 • 2.4. Загальна теорія систем

 • 2.5. Системи складні і їх системотехнічне дослідження

 • 2.6. Системотехнічні моделі системи технічної експлуатації

 • 2.7. Задачі організації систем експлуатації в структурі інтелектуальних транспортних систем

 • 2.8. Модель системи технічної експлуатації як системи масового обслуговування

 • РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • 3.2. Імовірнісна методика технологічного розрахунку підприємств інженерно-технічної служби

 • 3.3. Єдиний інформаційний простір і його складові

 • 3.4. Технології проектування, впровадження і аналізу інформаційних систем

 • 3.5. Програмування складних систем

 • 3.6. Об'єктне моделювання автоматизованої системи технічної експлуатації автомобілів

 • РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 4.3. Телематика в структурі і процесах інтеграції транспорту

 • РОЗДІЛ 5. ТРАНСПОРТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ "ХНАДУ ТЕСА"

 • 5.3. Система моніторингу технічного стану рухомого складу автомобільного транспорту

 • 5.4. Програмне забезпечення робочою місця диспетчера

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи