Розділ «2.6. Системотехнічні моделі системи технічної експлуатації»

Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів


2.6.1. Модель загальносистемна


Проте взаємодія систем і зовнішнього середовища має двосторонній характер і, щоб врахувати вплив, який системи чинить на середовище, доцільно ввести поняття дії вихідної (t) і, відповідно, процесу вихідного

В процесі функціонування систем на їх вхід подаються різні вхідні процеси і виникають процеси вихідні, які необхідно зміряти і, таким чином, дістати можливість встановити і математично записати зв'язок між цими процесами у вигляді рівняння

Для однозначного і математично коректного поняття стану систем, системотехнічний підхід визначає чотири умови, яким повинні задовольняти рівняння (2.6) і (2.7):

Умови №1 і №2, тобто їх сумісне виконання дозволяє стверджувати, що рівняння (2,6) і (2.7) є моделями однієї і тієї ж системи, еквівалентними по змінним вхід-вихід.

Умова №3 обмежує клас даних систем системами без передісторії, тобто такими системами, функціонування яких в сьогоденні не залежить від того, як вони функціонували в минулому.

Умова №4 стверджує, що стан системи z(l) визначено для всіх моментів часу t, на яких задані вхідні і вихідні процеси.

Проте будь-яка модель процесів функціонування системи, виходячи із заданого вектора початкового стану системи z(ζ), а також, виходячи із записаного у векторному вигляді вхідного процесу Хт, повинна забезпечити прогнозування на всьому інтервалі функціонування системи.

Для вирішення даного завдання в моделі систем досить задати:

- множини Т, X, Υ, Ζ;

- простори XN, ΥM, ΖK;

- оператори виходу і переходу, відповідно G і H.

Тоді модель функціонування систем без передісторії є кортежем

Слід підкреслити, що якщо всі компоненти моделі MF відомі, то модель функціонування повністю визначена і може бути використана для опису і вивчення процесів, властивих тій або іншій системі. Дана модель не накладає ніяких обмежень на характер процесів і тому може бути використана для моделювання будь-якої системи і зокрема системи ТЕ, яка, як і багато інших, є системою без передісторії довільної природи і призначення.

Для побудови моделей функціонування конкретних систем, наприклад, систем ТЕ, необхідно взяти модель (2.6) за основу, а потім, послідовно визначаючи і конкретизуючи властивості її компонентів, отримати придатні для інженерних розрахунків рівняння виходу і стану, що описують процес функціонування досліджуваної системи ТЕ. Наділяючи систему тими або іншими властивостями, можна отримати цілий набір моделей, які називаються системними.


2.6.2. Модель системна


Вибір системної моделі є першим кроком на достатньо складному шляху конкретизації моделі MF, де слід врахувати ступінь вивченості створюваних систем, щоб уникнути використання тих моделей, які не мають розвиненого математичного апарату. Проте, прагнення отримати простішу і вже вивчену модель, вимагає ухвалення відповідних допущень, справедливість яких може виявитися сумнівною.

Тому для спрощення даного процесу існує спеціальна схема (рис. 2.11) класифікації ("класифікаційне дерево") системних моделей, яка покликана додати процесу пошуку системний характер.

Класифікація і вибір системних моделей

Рис. 2.11. Класифікація і вибір системних моделей

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.6. Системотехнічні моделі системи технічної експлуатації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

 • 1.4. Технічний контроль, його функції і стан на транспорті загального користування

 • 1.5. Стратегії і тактики технічної експлуатації автомобілів

 • 1.6. Розвиток технічної експлуатації в сучасних умовах культури експлуатації транспорту

 • 1.7. Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту

 • РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 2.2. Дослідження операцій

 • 2.3. Системотехніка

 • 2.4. Загальна теорія систем

 • 2.5. Системи складні і їх системотехнічне дослідження

 • 2.6. Системотехнічні моделі системи технічної експлуатації
 • 2.7. Задачі організації систем експлуатації в структурі інтелектуальних транспортних систем

 • 2.8. Модель системи технічної експлуатації як системи масового обслуговування

 • РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • 3.2. Імовірнісна методика технологічного розрахунку підприємств інженерно-технічної служби

 • 3.3. Єдиний інформаційний простір і його складові

 • 3.4. Технології проектування, впровадження і аналізу інформаційних систем

 • 3.5. Програмування складних систем

 • 3.6. Об'єктне моделювання автоматизованої системи технічної експлуатації автомобілів

 • РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 4.3. Телематика в структурі і процесах інтеграції транспорту

 • РОЗДІЛ 5. ТРАНСПОРТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ "ХНАДУ ТЕСА"

 • 5.3. Система моніторингу технічного стану рухомого складу автомобільного транспорту

 • 5.4. Програмне забезпечення робочою місця диспетчера

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи