Розділ «3.7. Попередження і розв'язання конфліктів в професійному спілкуванні»

Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів


Попередження конфліктів в професійному спілкуванні


Конфлікту діяльності співробітників правоохоронних органів пов'язаний з особливостями виконуваних завдань, носить форму відкритого або схованого протиборства і є способом протидії зацікавлених осіб або перешкодою на шляху досягнення цілей кримінального провадження.

В правоохоронній діяльності основною причиною, що породжує конфліктні ситуації в спілкуванні, є здійснення злочину, вступ у конфлікт із суспільством, із законом.

Іноді ці конфліктні відносини вирішуються застосуванням силового варіанту. Це вид конфлікту, пов'язаний із застосуванням примусу відносно суб'єкта з метою збереження або придбання певних прав і привілеїв. Воно може бути фізичним або психічним, негативним або позитивним, прямим або непрямим. У діяльності правоохоронних органів у ряді випадків розв'язання протизаконних конфліктних стосунків передбачений карно-процесуальний примус.

Розвиток конфліктних відносин можливо в наступних напрямках:

• ухиляння від конфліктної ситуації;

• відносини переговорів або торгу;

• конфліктна взаємодія, пов'язана з боротьбою, конфронтацією сторін і прагненням отримати максимум переваг.

Перед співробітниками правоохоронних органів завжди стоїть завдання управління конфліктом, тобто цілеспрямований вплив на нього. Існують різні шляхи попередження й розв'язання конфліктів, що характерні для різних стадій їх розвитку. Поняття попередження конфлікту відноситься не до самого конфлікту, а до конфліктної ситуації.

Конфлікти можуть бути як деструктивними, так і конструктивними. Профілактика й розв'язання конфліктів має відношення до управління деструктивними конфліктами. У цьому випадку управління пов'язане з розв'язанням наступних завдань:

• профілактика (попередження) конфлікту: своєчасний вплив на конфліктну ситуацію з метою її нейтралізації або стабілізації;

• розв'язання конфлікту: активне регулювання конфліктної взаємодії з метою її нейтралізації або переводу в конфліктну ситуацію.

Завершення конфлікту може відбуватися в наступних випадках:

• зниження мотивації протиборства;

• виснаження ресурсів і сил;

• загасання конфлікту в силу різних причин;

• розв'язання конфлікту в ході переговорного процесу, компромісу, переходу до співробітництва, поступок однієї із сторін, переводу конфлікту з деструктивного в конструктивний.

Дані ситуації є типовими тоді, коли є конфлікт між співробітником і громадянином, наприклад, у зв'язку з карним розслідуванням. Показуючи марність протидії в силу наявності викривальних доказів, співробітник домагається втрати зацікавленості в протидії, і тим самим усуває причину конфлікту.

Співробітникам досить часто доводиться розв'язувати конфлікти між громадянами шляхом організації переговірного процесу, демонстрації компромісних варіантів, організації співробітництва, показу необхідності або бажаності вчинків однієї зі сторін.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів» автора Розов В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.7. Попередження і розв'язання конфліктів в професійному спілкуванні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ

 • 1.2. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів: авторський підхід

 • РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦЯ

 • 2.2. Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування

 • 2.2.2. Невербальні засоби спілкування

 • 2.2.3. Вербальні та невербальні ознаки неправди

 • 2.3. Опитування і бесіда в професійному спілкуванні

 • 2.4. Психологічний вплив у професійному спілкуванні

 • 2.4.2. Механізми впливу

 • 2.4.3. Методи психологічного впливу

 • 2.4.4. Маніпулятивний вплив і захист від нього

 • 2.5. Отримання інформації шляхом вивідування

 • 2.5.3. Моторно-репродуктивний спосіб вивідування

 • РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

 • 3.3. Психологічний контакт в професійному спілкуванні

 • 3.4. Бар'єри в професійному спілкуванні

 • 3.5. Довіра в професійному спілкуванні правоохоронця

 • 3.6. Рольова поведінка в професійному спілкуванні правоохоронця

 • 3.7. Попередження і розв'язання конфліктів в професійному спілкуванні
 • ЛІТЕРАТУРА