Розділ «2.2. Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування»

Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів


2.2.1. Вербальні засоби спілкування


Правоохоронець повинен досконало володіти мовленням, щоб кваліфіковано вести діалог (саме вести, а не приймати в ньому участь), відчувати себе впевнено в різних комунікативних ситуаціях.

Вихідним моментом любої мовленнєвої дії є мовленнєва ситуація. Це така сукупність обставин, які спонукають правоохоронця до мовленнєвої дії. Прикладами мовленнєвих ситуацій є: необхідність відповісти на запитання, зробити доповідь по результатах роботи, написати електронний лист, отримати інформацію або поділитися нею, опитати свідків, очевидців події тощо.

Мовлення реалізується за допомогою мови. Мовлення - процес спілкування, мова - засіб спілкування. Як засіб спілкування мова при цьому відіграє роль умовних символів (знаків), прийнятих у даній спільності людей.

Характер змісту взаємодії залежить насамперед від мовленнєвих засобів, технік спілкування, які утворюють у комунікації істотну логіко-смислову лінію. Провідною характеристикою сучасного ділового стилю спілкування є стислість і простота побудови фрази, використання професійної розмовної лексики, своєрідних мовленнєвих кліше й штампів. До власне комунікативних аспектів розмови можна віднести прийоми залучення й утримання уваги співрозмовника, а також обраний тон спілкування - дружній або офіційний, поблажливий або поважний.

Мовлення в правоохоронній діяльності використовується в самих різних функціях. Воно виступає в ролі основного засобу спілкування. Завдяки наявності в мовленні комунікативної функції правоохоронець має можливість збирати та фіксувати змістовну інформацію про злочин, обставини провадження.

Пізнавальна функція мовлення дає змогу вивчати явища, осіб зацікавленості, моделювати ситуації, які є предметом розслідування тощо.

Акумулятивна. Мовлення є засобом накопичення й зберігання бази знань для використання їх в майбутній правоохоронній діяльності. У повсякденнім житті нас виручають конспекти, щоденники, записні книжки. В процесі розслідування правоохоронець завжди може звернутися до електронної бази знань і отримати потрібну інформацію.

Конструктивна. За допомогою мовлення формулюються, "матеріалізуються" та здобувають звукову форму думки. Виражена словесно, думка стає виразною та ясною.

Емоційна. Мовлення є одним із засобів вираження почуттів і емоцій. Ця функція реалізується тільки тоді, коли ми прямо виражаємо емоційне відношення або емоційний стан. Наприклад: "Мене дратує ця ситуація", "Я в захваті від твоїх здібностей".

Контактна. Мовлення є засобом установлення контакту між людьми. Іноді спілкування безцільно, інформативність його нульова, лише готується ґрунт для подальшого плідного, довірчого спілкування.


Види мовленняМовленнєва діяльність


Під мовленнєвою діяльністю розуміється ситуація, коли для спілкування з іншими людьми людина використовує мовлення. Існує кілька видів мовленнєвої діяльності:

• говоріння - використання мови для того, щоб щось повідомити;

• слухання - сприймання змісту мовлення;

• листування - фіксація змісту мови на папері або в електронному вигляді;

• читання - сприймання зафіксованої на папері або на електронних носіях інформації.

Уся мовленнєва поведінка при взаємодії орієнтована на певну вербальну або невербальну реакцію співрозмовника (зворотний зв'язок). Мовлення є самим універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мовлення найменше губиться зміст повідомлення. Але тут є важливим високий ступінь спільності розуміння ситуації всіма учасниками комунікативного процесу.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів» автора Розов В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.2. Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ

 • 1.2. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів: авторський підхід

 • РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦЯ

 • 2.2. Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування
 • 2.2.2. Невербальні засоби спілкування

 • 2.2.3. Вербальні та невербальні ознаки неправди

 • 2.3. Опитування і бесіда в професійному спілкуванні

 • 2.4. Психологічний вплив у професійному спілкуванні

 • 2.4.2. Механізми впливу

 • 2.4.3. Методи психологічного впливу

 • 2.4.4. Маніпулятивний вплив і захист від нього

 • 2.5. Отримання інформації шляхом вивідування

 • 2.5.3. Моторно-репродуктивний спосіб вивідування

 • РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

 • 3.3. Психологічний контакт в професійному спілкуванні

 • 3.4. Бар'єри в професійному спілкуванні

 • 3.5. Довіра в професійному спілкуванні правоохоронця

 • 3.6. Рольова поведінка в професійному спілкуванні правоохоронця

 • 3.7. Попередження і розв'язання конфліктів в професійному спілкуванні

 • ЛІТЕРАТУРА