Розділ 10. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ

Логістика для економістів


10.1. Логістичні витрати і логістичне обслуговування


Досвід провідних компаній світу доводить високу ефективність логістики в отриманні стійких конкурентних переваг. Завдяки логістиці організації забезпечують необхідний рівень обслуговування фінального клієнта, надаючи йому при цьому певні додаткові користі (цінності). Ці додаткові користі можуть стосуватися і еластичності поставок щодо величини партії, і еластичності щодо умов оплати, і еластичності щодо термінів та місця виконання замовлення. В аспекті викладеного заслуговує на увагу такий гіпотетичний приклад: на певному ринку існує “п” пропозицій товару необхідної якості, з цих пропозицій – частина пропонує товар за низькою ціною, з цієї частини – теж частина не обумовлює умови поставки, тобто може здійснювати поставки і великими, і малими партіями за базовою (акцептованою) ціною, з чергової частини – теж певна частина не обумовлює умови оплати, тобто поставка може здійснитися і з післяоплатою, і, насамкінець, з чергової частини пропозицій існує принаймні кілька пропозицій, що здатні забезпечити наявність товару у тому місці і в той час, де і коли існує на нього попит. І все це розглядається за незмінних низьких ринкових цін. Схематично це подано на рис. 10.1.

Схема ілюструє так званий “маршрут досягнення конкурентної досконалості” підприємством, за яким підприємство повинно мати такий запас редукції загальних витрат, щоб за певного рівня ринкових цін забезпечити прийнятну рентабельність капіталу і при цьому:

• гарантувати високу якість товару;

• забезпечити привабливі умови поставки;

• надати пільгові умови в оплаті поставки;

• забезпечити якнайповніше просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції.

Очевидно, що не є так важко надати всі ці користі споживачу за його рахунок, але надзвичайно складно це забезпечити за власний рахунок, адже висока якість – це додаткові витрати, привабливі умови поставки – теж додаткові витрати з причини відхилення від оптимізованих логістичних процесів, процесів виробництва, втрати частини ефекту масштабу тощо, пільгові умови оплати – недоотримання доходів від володіння грошима. Забезпечення наявності в певному місці і в певний час – додаткові витрати запасів або додаткові транспортні витрати тощо.

Маршрут досягнення конкурентної досконалості

Рис. 10.1. Маршрут досягнення конкурентної досконалості

Пов'язуючи викладене із характеристикою концепції логістики (див. розділ 1.3), зупинимося на сутності найважливіших логістичних складових конкурентоспроможності організацій.

Промислові товари мають деяку корисність і цінність, тому що вже складений товар с ціннішим, ніж складові частини чи сировина. Наприклад, готовий укомплектований автомобіль є ціннішим для споживача, ніж його складові частини. Цінність чи корисність, яка робить матеріали необхідними для комплектації якогось товару, називають формальною корисністю. Однак для споживача переважно є важливим не тільки те, що товар повинен мати формальну корисність, він також повинен бути у необхідний час і в необхідному місці для того, щоб споживач міг його купити. Додаткову корисність товарів, яка додається понад виробничу (формальну) корисність, називають корисністю місця, часу і володіння. Можна стверджувати, що діяльність логістики забезпечує корисність місця і часу, водночас маркетинг забезпечує корисність володіння. Подана діаграма (див. табл. 9.1) підтверджує насамперед значення логістики у формуванні галузевої доданої вартості.

Менеджмент тією чи іншою мірою причетний до “доданої вартості” за допомогою логістики, оскільки поліпшення корисності місця і часу врешті-решт позначається на прибутках фірми. Зменшені за рахунок логістики витрати або сильна ринкова позиція відповідно підсилить логістичну систему, що спричинить загальне поліпшення становища всієї фірми. У фірмах, де за допомогою логістики збільшується частка ''доданої вартості” у товарі, логістичний менеджмент є особливо важливим та необхідним. Подана діаграма є ілюстрацією цієї необхідності на прикладі деяких галузей промисловості. Корисність місця – це величина, яка створюється для того, щоб зробити товар придатним для купівлі і споживання в необхідному місці. Логістика безпосередньо відповідає за корисність місця, а саме – як ефективніше організувати рух сировини і матеріалів, їх складування з пункту їх виникнення до пункту споживання. Корисність часу – це величина, яка створена за рахунок “чогось” у необхідний час. Товари не є важливими для споживачів, якщо вони не є придатними саме у той момент, коли вони є необхідними споживачеві.

Корисність володіння є важливим додатком до товару, оскільки дає змогу споживачеві отримати право власності на товар. Корисність володіння не є результатом діяльності логістики, але вона пропонує низку вигід, таких як кредити і знижки у разі купівлі товарів, відкладення оплати, як і можливість споживачеві володіти товаром.

Очевидно, що інша сторона матиме при цьому певні прямі втрати, але і певні перспективи. Загалом створена додаткова користь для клієнта супроводжується певним зростанням витрат, насамперед логістичних.

З іншого боку, мислення категоріями повних витрат передбачає їх мінімізацію у процесі раціоналізації структури та рівня окремих складових, тобто у разі обґрунтованого зростання однієї зі складових логістичних витрат мають бути ідентифіковані певні позитивні наслідки: або адекватна чи більша редукція іншої (інших) складової логістичних витрат, або підвищення акцептованого рівня обслуговування, або і те, і інше одночасно. У зворотному разі таку раціоналізацію логістичних витрат слід визнати незадовільною. Отже, необхідна точна і конкретна інформація щодо структури логістичних втрат, чинників впливу та характеру їх зміни.

Логістичні витрати як сума витрат на управління та реалізацію лої істинних процесів в окреслених межах переміщення матеріальних потоків, не виділяються з обліку витрат підприємства. І це ускладнює оцінювання їх рівня, як і оцінювання їх ефективності. Тому важливо визначити критерії (ознаки) класифікації (поділу) логістичних витрат. Традиційно логістичні виграш можна оцінити:

• за місцем виникнення;

• за носіями витрат;

• за аналітичними рахунками витрат;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика для економістів» автора Є.Крикавський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 10. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи