Розділ 7. ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ

Логістика для економістів


7.1. Об'єкти логістичних рішень у дистрибуції


Проектування логістичних рішень у сфері дистрибуційної діяльності підприємства з огляду на маркетингову концепцію діяльності підприємства є надзвичайно важливою проблемою з погляду кінцевої фази формування витратних та часових характеристик виконання замовлень споживачів. Оскільки логістика дистрибуції охоплює комплексне планування, керування та фізичне опрацювання готових виробів у межах від моменту здавання-приймання товарів із виробництва до постачання замовнику, то оптимізація дистрибуційної діяльності має на меті мінімізацію витрат як у межах, так і поза межами логістичної системи за умови функціонування дистрибуції відповідно до замовлень клієнтів. Змінними параметрами у процесі оптимізації є витрати на складування готових виробів, їх пакування, навантажування-розвантажування та транспортування, витрати вичерпання запасів, витрати замороження капіталу тощо.

Проектування логістичних рішень у дистрибуційній діяльності ґрунтується на встановленні компромісу між ефективністю виробництва та рівнем виконання замовлень споживачів.

З погляду споживача до сфери дистрибуції підприємства ставляться вимоги, аналогічні до вимог сфери постачання до постачальників, тобто беруться до уваги не тільки цінові і часові фактори, але й довготривалість, перспективність і надійність партнерських зв'язків, висока прогнозованість кількісних характеристик, платоспроможність споживачів, прямування до зменшення кількості споживачів, насамперед анонімних тощо. Основним пунктом проектування логістичних рішень у дистриб'ютерстві є взаємозв'язок із проектними рішеннями у виробничій сфері щодо логістичного виробничого планування як формування кількості і величини партій інтегрованого річного замовлення, ґрунтуючись на прийнятому push-, чи pull-підході. При цьому потрібно зважати на обмеження потужності дистриб'юторної галузі (пакування, складування, зберігання тощо). Такі елементи алгоритму зображені на блок-схемі (рис. 7.1).

Елементом умови на першому етапі є також характеристики сфери споживання, передусім кон'юнктура ринку, стратегія ринку споживання, концепція та прогноз системи запасів упродовж каналів розподілу тощо.

Блок-схема проектування логістичних рішень в дистрибуції

Рис. 7.1. Блок-схема проектування логістичних рішень в дистрибуції

Якщо є ці параметри, можна перейти до наступного етапу – вибору концепції системи розподілу із врахуванням вимог щодо логістичного сервісу та фінансового стану підприємства. Вимоги логістичного сервісу передбачають уможливлення виконання замовлення за узгоджений час, дотримування терміну виконання замовлення та готовність до виконання замовлення, оскільки це впливає і на зміст дистрибуційної системи, і на величину запасів, і на систему транспортування та складування. Своєю чергою, вимоги фінансового менеджменту, застосування того чи іншого варіанта розрахунків (із попередньою оплатою, з частковим авансуванням, після реалізації) або їх комплексне використання теж необхідні, оскільки від цього залежить зміст системи розподілу. Тому логічним виглядає прийняття рішення щодо дистрибуційної політики та логістичної стратегії.

У розділі 4 були описані аспекти інтеграції і трансформації стратегії підприємства. Реалізація загальних стратегій підприємства цілком закономірно впливає на сутність логістичних концепцій передусім у сфері дистрибуції готових виробів (табл. 7.1, у якій подано класичну маркетингову схему цього впливу).

Таблиця 7.1

Вплив стратеги на суть логістичних концепцій

Центри ваги у підприємствіОсновні принципи стратегіїНаслідки для логістики
Зірки: • виробництво • маркетинг • дистрибуція товарів• утримання відносної частки на ринку • забезпечення достатніх фінансових засобів• оптимізація матеріальних переміщень у рамках розширення виробничого потенціалу • оптимізація системи управління виробництвом • оптимізація рівня обслуговування поставок • оптимізація управління у сфері закупівель • оптимізація систем дистрибуції товарів
Дійні корови: • маркетинг • дистрибуція товарів • фінанси• утримання відносної частки на ринку • вичерпання можливостей зниження витрат • виділення фінансових засобів• утримання рівня обслуговування поставок (клієнтів) • раціоналізація усіх логістичних функцій і систем • ефективне управління рівнями запасів і політика контролю • “свідоме” зростання продуктивності
Важкі діти: • розвиток продуктів • виробництво • маркетинг• утримання відносної частки на ринку • врахування в рахунках втрат• обґрунтування локалізації виробництва • концентрація систем дистрибуції товарів • поліпшення рівнів обслуговування поставок • скерування логістики у бік спеціальних сегментів ринку
Собака на сіні: • фінанси • маркетинг • дистрибуція товарів• відмова від продуктів “без перспектив” • мінімізація втрат• мінімізація рівнів запасів • утримання рівня обслуговування поставок тільки у вибраних сегментах ринку • мінімізація витрат дистрибуції товарів

Джерело: [16, с. 200201]

Подана таблиця у частині наслідків для логістики обумовлює як стратегічно важливі рішення, що стосуються таких дистрибуційних змінних, як клієнт (рівень обслуговування), канал (витрати, рівень обслуговування), продукт (співвідношення “витрати-результат”, “попит-пропозиція”), інтеграція (синергічний ефект логістичної системи). Інтегрована оптимізація стану та динаміки названих чинників системи дистрибуції товарів (рис. 7.2) уможливлює раціоналізацію матеріальних, інформаційних і фінансових потоків у певній локалізованій системі, забезпечуючи оптимальне співвідношення витрат дистрибуції і рівня обслуговування клієнта.

Стратегічні рішення в дистрибуції

Рис. 7.2. Стратегічні рішення в дистрибуції

Джерело: [16, с. 80]

Подана схема ілюструє аспекти тотожності сутності дистрибуційних і логістичних каналів як єдиний ланцюг послідовних ланок, які виконують відповідні маркетингові і логістичні функції.

Передусім етап вибору схеми розподілу стосується прийняття концептуального рішення щодо характеру збутової діяльності підприємства, а саме:

• збут здійснюється тільки за одноканальною системою безпосередньо замовникові, який самостійно будує свою систему розподілу. Позитивним тут є, безперечно, простота збуту продукції, однак така “ізоляція” від кінцевого споживача може призвести до втрати або погіршення перспективи підприємства, до обмеженості ринкових можливостей, нарешті, до низької рентабельності виробництва;

• збут здійснюється за багатоканальною системою розподілу, що може охоплювати різні канали збуту, різні за змістом логістичні ланцюги, тобто існування транспортно-експедиційних фірм, торгових посередників (дистриб'юторів, дилерів), розподільчих центрів (складів), торговельних фірм. Поряд із складністю такої системи слід зважати на позитивні моменти, що можуть проявитися у розширенні можливостей збуту, у мінімізації збутових витрат, у підвищенні логістичного сервісу, у контролі за кінцевим споживанням, що забезпечить і перспективу, і максимальну рентабельність виробництва. При цьому канали збуту можуть бути сформовані як на основі прямих зв'язків, так і з залученням посередників. Останні формують так звані гнучкі та ешелонні системи розподілу.

Формування змісту багатоканальної системи розподілу (наступний етап) передбачає вибір форми товароруху (транзитної чи складської), вибір того чи іншого логістичного ланцюга, та, за потреби, вибір розташування розподільчих центрів. Прийняття названих логістичних рішень лежить у площині реалізації дистрибуційної політики і логістичної стратегії.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика для економістів» автора Є.Крикавський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 7. ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи