Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ

Логістика для економістів


1.1. Логістика і логістичне управління: досвід і перспективи


Сьогодні загострення конкуренції на світових ринках диктує потребу впровадження логістики в практичну діяльність підприємств як одного з найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності компаній. Основний у недалекому минулому фактор масштабності виробництва себе вичерпує, і це показує японський досвід, коли дрібносерійне виробництво також може бути досить ефективним. Настав час, коли стратегія розвитку багатьох провідних фірм будується не на високих, а на “помірних” темпах економічного зростання, оскільки стало очевидним, що неоптимальні витрати компенсувати темпами росту не вдасться.

Реалізація концепції логістичного управління ретроспективно відбувалася у певній логічній послідовності, що визначалося рівнем теоретичного осмислення та практичного застосування передовими організаціями, починаючи від фрагментарного і закінчуючи інтегрованим об'єктом управління. Таке розуміння динаміки масштабу логістичного управління субординує дефініції логістичного управління як управління окремим логістичним процесом, інтегрованим логістичним процесом та управління логістичною системою загалом. Хронологічно трансформація логістичного управління в практичній діяльності подана так:

• акцентування проблеми мінімізації рівня запасів у сфері дистрибуції (50-ті роки), в постачанні (60-ті роки), у виробництві та постачанні (70-ті роки);

• акцентування проблеми беззапасного виробництва впровадженням принципу “точно, своєчасно” (80-ті роки);

• оптимізація транспортних технологій та їх інтеграція в інтерпретованих логістичних ланцюгах (починаючи з 50-х років);

• комп'ютерна підтримка прийняття та реалізації логістичних рішень у логістичному управлінні, від MRP, DRP до CILS-комп'ютерно зінтегрованих логістичних систем, систем поповнення запасів (QR, ECR);

• інтеграція комп'ютерного забезпечення логістичних і виробничих процесів, зокрема MRP, DRP, EDI, з одного боку, та CAD, САМ, СІМ, TQM (TQC), з іншого.

Узагальнюючи подану хронологію впровадження концепції логістики, можна подати таку етапність розвитку логістичного управління у взаємозв'язку із цілями та масштабами об'єкта управління.

Таблиця 1.1

Етапи розвитку логістичного управління

Сутність етапуЦіліДії / системи
1. Фрагментарний, у межах підприємства1.1. Мінімізація запасів у постачанні, у збуті 1.2. Елімінація запасів у постачанні, у збутіDRP, MRP ЛТ
2. Інтегрований на рівні підприємства2.1. Оптимізація запасів на підприємствіJIT + DRP II Інтегроване управління запасами підприємства
3. Інтегрований на рівні ланцюга поставок3.1. Мінімізація рівня запасів. 3.2. Максимізація рівня обслуговування споживачаУправління запасами в ланцюгу поставок Управління часом виконання замовлення QR, ECR
4. Логістично зорієнтоване управління підприємством4.1. Формування конкурентних переваг 4.2. Підвищення прибутковості капіталу 4.3. Формування економічного потенціалуСтратегічне логістичне управління Операційне логістичне управління

Джерело: власна розробка

Охарактеризуємо подані етапи логістичного управління. Перший етап стосується прийняття та реалізації логістичних рішень, що обмежувалися окремими фрагментами логістичної діяльності на підприємстві, передусім сферою запасів. Структура активів підприємства, їх прибутковість, як правило, мотивує підвищення зацікавленості до проблеми запасів з метою оптимізації їх рівня у збуті, у постачанні тощо. І це знаходить своє вираження у формуванні системи управління запасами, що вимагає управління процесами закупівлі, транспортування, складування та утримання запасів у сфері постачання, в мережі дистрибуції тощо. Очевидно, що реалізація систем управління запасами забезпечить їх мінімально необхідний рівень встановленням процедур закупівлі (що, коли, скільки) та поповненням запасів матеріалів, сировини, готових виробів, а це, своєю чергою, гарантуватиме мінімізацію витрат запасів на підприємстві.

Однак мотив мінімізації витрат запасів логічно завершився сприйняттям крайньої концепції управління запасами – їх усуненням. Концепція беззапас- ного виробництва найповніше була реалізована в принципі ЛТ (“точно, своєчасно”) – одному з небагатьох, що успішно пройшли випробування часом: кожна дія має відбуватися саме тоді, коли в ній виникає потреба. Це означає відсутність виробництва чи замовлення на виробництво до моменту появи потреби, коли в традиційних системах, навпаки, між різними діями, сферами створюються так звані “буфери”, тобто запаси.

Характерним прикладом високої ефективності використання стратегій “точно, своєчасно” може бути порівняння часу реалізації замовлення і обороту запасів в американській “General Motors Company” та японській “Toyota” автомобілебудівних компаніях відповідно [47, с. 12]:

• час, потрібний для опрацювання нової моделі автомобіля: 5 років і 3 роки;

• час виробництва у виробничому закладі: 5 днів і 2 дні;

• час, потрібний на введення замовлення дилера у графік виробництва: 5 днів і 1 день;

• обороти запасів у повному ланцюзі постачання: 8 разів на рік і 16 разів на рік.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика для економістів» автора Є.Крикавський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи