Розділ «3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні»

Банківський маркетинг

Відсотково-комісійні банківські продукти — це розрахунково-касове обслуговування клієнтів (юридичних і фізичних осіб), послуги системи "Клієнт-Банк", "Телебанкинг", "Вестерн Юніон", операції з пластиковими картками і чеками, лізингові, факторингові та форфейтингові послуги.

Особливості надання банками відсотково-комісійних продуктів полягає в тому, що вони служать інтересам не тільки конкретного клієнта, але й інтересам економіки країни в цілому.

Передумовою надання банками послуг за розрахунковими та касовими операціями є відкриття клієнтами в даному банку рахунка. Після його відкриття комерційний банк надає комплекс послуг, пов'язаних із: відкриттям і веденням розрахункового, поточного, депозитного, додаткового Й інших рахунків; організацією та виконанням безготівкових розрахунків; виконанням операцій із готівкою.

Платіжними дорученнями доцільно розраховуватися при планових платежах, застосовуваних при постійних і рівномірних постачаннях (між маслосирзаводами і кооперативами, між хлібозаводами, м'ясокомбінатами, молокозаводами і торговельними організаціями). У таких випадках платіж здійснюється не за кожне окреме постачання, а за їхньою сукупністю за певний період, так званий платіжний. Тривалість платіжного періоду, конкретний термін і сума платежу визначаються в угоді сторін, копія якого надається в банк платника. Разом із цим банк має тарифи, за якими клієнт сплачує цю послугу.

Розрахунки платіжними дорученнями дуже прості, зручні і забезпечують швидке здійснення платежу. Однак вони мають істотний недолік — не гарантують платіж постачальнику. Щоб перебороти цей недолік, у банківській практиці введений попередній акцепт платіжного доручення, а останнім часом навіть попередня оплата постачань. Але ці заходи, будучи вигідними для постачальників, ставлять у скрутний фінансовий стан платників.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями — відносно нова і малопоширена форма розрахунків. Вона застосовується в розрахунках за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Вимогу-доручення виписує постачальник після відвантаження товарів і разом із комерційними документами відправляє безпосередньо покупцю.

Розрахунково-касове обслуговування може застосовуватися у всіх видах платежів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також у нетоварних платежах. На практиці чехи частіше використовуються у внутрішньоміських (місцевих) розрахунках, рідше в іногородніх. В Україні розрахунки чеками використовуються рідко, особливо Якщо порівнювати з західними країнами, де чек є переважним засобом безготівкових розрахунків. В умовах України чек залишається винятково технічним інструментом платежів по банківських рахунках, що визначає обмеженість сфери його застосування.

Слід визначити і такий вид операційно-касового розрахунку як акредитив. Але, як правило, розрахунки здійснені акредитивом застосовуються переважно в іногородніх розрахунках за товари і послуги, коли постачальник хоче забезпечити собі гарантію оплати — головним чином вони використовуються в міжнародних розрахунках.

Відносно новим видом банківських послуг є "Телебанкинг" — тобто обслуговування клієнтів на дому: оплата рахунків по телефону, надання банківських послуг через домашній комп'ютер, який підключений до банківського. Активно впроваджують цей банківський продукт АКБ "Укрінбанк", АКБ "Надра", AT "Вабанк".

Новим видом операційно-касових розрахунків, що з'явився в діяльності українських комерційних банків у 1998 р., стали грошові перекази по системі "Western Union" ("Вестерн Юніон"). "Вестерн Юніон" — всесвітньовідома міжнародна система грошових переказів, головною перевагою якої є відправка й одержання грошей за лічені хвилини. Для користування цією системою клієнт може, але не повинен мати рахунок у банку (якщо переказ становить до 300 у. о.), відсутня необхідність замовляти численні бланки. При користуванні "Вестерн Юніон" треба лише вказати прізвище, ім'я, по батькові відправника й одержувача і знати контрольний номер переказу.

Ця система діє у 180 країнах світу та має дуже надійну систему безпеки.

З урахуванням географії переказу, швидкості руху коштів, захисту їх від втручання третіх осіб система "Вестерн Юніон" посідає чільне місце в списку банківських продуктів розрахунково-касового обслуговування.

Однак, слід зазначити, що використання системи "Вестерн Юніон" із точки зору банку — це дуже прибуткова операція, а з точки зору клієнта — досить дорога. Про тарифи, які пропонували українські комерційні банки ("ПУМБ", "Кредитпромбанк", "Вабанк", "Приватбанк") по системі "Вестерн Юніон" у 2002 р. свідчать дані табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Тарифи українських комерційних банків за системою "Вестерн Юніон"

Сума до відправлення грн.Сума банківської винагороди (грн.)
50,00 або менше10,00
50,01 -100,0015,00
100,01 - 200,0019,00
200,01 - 300,0022,00
300,01 - 400,0028,00
400,01- 500,0034,00
500,01- 750,0040,00
750,01- 1000,0055,00

Така винагорода банку обумовлена тим, що банк лише здійснює операцію і не може розраховувати на роботу з сумою переказу навіть декілька годин. Тому для банку при здійсненні операцій по системі "Вестерн Юніон" важливого значення набуває надання саме послуги клієнту і, в зв'язку з цим дохід, який отримує комерційний банк при наданні цієї послуги, досить значний.

До розрахунково-касових операцій Комерційних банків відноситься і система "Клієнт-Банк", яка останнім часом, почала активно застосовуватися українськими комерційними банками. Традиційна система "Клієнт-Банк" передбачає обмін інформацією між клієнтом і банком завдяки так званому модемному зв'язку. При цьому клієнт може в будь-який час (включаючи позаопераційний) отримати банківську виписку та провести оплату своїх рахунків.

Найбільший потік інформації спрямований від банку до клієнта, тобто більшість підключень клієнтів до даної системи направлені на отримання виписок по рахунках та іншої банківської інформації, і лише 10-15% від загального обсягу — це інформація направлена від клієнта до банку — платежі та залити на отримання тієї або іншої інформації.

Встановлення клієнтові системи "Банк-Клієнт" у комерційних банках України проводиться безкоштовно, а їх обслуговування в повному режимі коштує 50 доларів США за курсом НБУ на місяць (в інформаційному режимі — 25 доларів США). В банках "Приватбанк", "Правекс", "Вабанк" у 2002 р. доходи від послуг системи "Клієнт-Банк" юридичним особам по рахунках у гривні становили 4,5% від загального обсягу отриманих доходів, а в іноземній валюті — 3,3%. За обслуговування клієнтів за системою "Банк — Клієнт" банки отримують як відсоток, так і комісію.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Романенко Л.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

 • 2.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів

 • 2.4. Організація маркетингової служби в банку

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 3. БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • 3.3. Цінова політика банку

 • 3.4. Політика банку у сфері збуту

 • 3.5. Комунікаційна політика банку

 • 3.6. Класифікація банківських продуктів

 • 3.7. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів

 • 3.8. Зміст і особливості застосування комісійних банківських продуктів

 • 3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні
 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 25 Заповідей українського банкіра-початківця

 • РОБОТА НАД КЕЙСАМИ

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи