Розділ «ВСТУП»

Банківський маркетинг

"Банківський маркетинг" — спеціальний курс (дисципліна), предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських продуктів, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку.

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, набутих у процесі вивчення курсів "Економічна теорія", "Гроші і кредит", "Маркетинг", "Облік та аудит" та ін. Курс тісно пов'язаний з дисциплінами, що вивчаються під час проходження магістерської програми, особливо з такими як "Менеджмент у банку", "Аналіз банківської діяльності", "Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків".

Метою підручника є підготовка студентів чи перепідготовка фахівців, зайнятих у банківській сфері, які повинні добре володіти методами вивчення грошового ринку і ринку банківських послуг та прогнозування їх кон'юнктури, розробляти, виходячи з цього, стратегію розвитку комерційного банку.

Підручник охоплює комплекс питань, характерних саме для банківського маркетингу, його зміст та особливості.

Особлива увага приділяється сутності банківського маркетингу, його принципам та функціям, специфіці банківських продуктів, особливостям функціонування банківського ринку, його сегментації, дослідженню та аналізу маркетингової стратегії комерційного банку, товарній політиці щодо банківських послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу банківських послуг і стимулювання їх збуту, комунікаціям, організації маркетингової служби в банках, формуванню стратегічного плану маркетингової діяльності банку та його контролю.

Знання, набуті під час вивчення дисципліни "Маркетинг в банку" необхідні для подальшої практичної роботи студентів-магістрантів, викладачів та практиків, які займаються безпосередньо банківською діяльністю.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Романенко Л.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ВСТУП“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

 • 2.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів

 • 2.4. Організація маркетингової служби в банку

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 3. БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • 3.3. Цінова політика банку

 • 3.4. Політика банку у сфері збуту

 • 3.5. Комунікаційна політика банку

 • 3.6. Класифікація банківських продуктів

 • 3.7. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів

 • 3.8. Зміст і особливості застосування комісійних банківських продуктів

 • 3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 25 Заповідей українського банкіра-початківця

 • РОБОТА НАД КЕЙСАМИ

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи