РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

Банківський маркетинг


1.1. Маркетинг, його мета і функції у суспільстві з ринковою економікою1.2. Маркетинг послуг, їх класифікація та реалізація


У процесі ринкової взаємодії контрагенти ринку — виробники, посередники, споживачі — вступають у різні відносини, результатом яких можуть бути не тільки дії, пов'язані з матеріальними відносинами, але і комплекс операцій, що супроводжують ці взаємозв'язки, опосередковані різного роду послугами.

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі, існує цілий ряд термінів для визначення однієї і тієї ж економічної сутності — "невиробнича сфера", "сфера послуг", "нематеріальне виробництво", "нематеріальна сфера економіки". У такому різноманітті дефініцій виявляється, з однієї сторони, намагання штучно приєднати галузі господарства до тієї чи іншої сфери суспільного відтворення, з іншої — неповне розкриття суті та закономірностей явищ і процесів, що відбуваються в кожній із цих сфер [152; 164; 193; 223].

В економічній практиці будь-якої країни народне господарство поділяється на сфери матеріального та нематеріального виробництва. До сфери матеріального виробництва відносять усі види діяльності, що створюють матеріальні блага у вигляді продуктів, енергії, а також переміщення вантажів, зберігання продуктів, їх сортування, пакування, що є продовженням виробництва в сфері обігу.

Усі інші види діяльності, не пов'язані з процесом виробництва матеріальних благ, створюють у сукупності нематеріальну сферу діяльності.

До нематеріальної сфери належать:

• транспорт і зв'язок по обслуговуванню організацій невиробничої сфери та населення;

• охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення;

• освіта;

• фінансово-кредитне обслуговування та страхування;

• культура і мистецтво;

• наука й обслуговування науки;

• житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування;

• геологія і розвідка надр; управління та громадські організації. У даному випадку має місце формальне закріплення в нематеріальній сфері галузей, які не належать до матеріального виробництва. В сучасній економічній літературі для характеристики нематеріальної сфери не завжди використовують такий перелік галузей. У ряді випадків із нього виключають геологію і розвідку надр, науку й обслуговування науки, але приєднують торгівлю, забезпечення та збут, заготівлю, житлове будівництво. При цьому підкреслюється правомірність вживання різних термінів: "невиробнича сфера", "сфера обслуговування", "сфера послуг". Найбільше розбіжностей у термінології пов'язано з поняттям "сфери послуг". При традиційному підході сюди включають лише пасажирський транспорт, систему побутового обслуговування населення, зв'язок поза сферою матеріального виробництва; охорону здоров'я, фізкультуру і спорт. Це є суттєвим недоліком, бо при такій класифікації відсутні важливі види послуг, а саме: фінансово-банківська діяльність і страхування.

Існує класифікація послуг залежно від призначення та характеру використання, зокрема на споживчі послуги та послуги виробничого призначення.

Споживчі послуги — це дії, за допомогою яких створюється вибір, забезпечується обслуговування, досягається інший корисний ефект. Вони розділяються, як зазначає В.Я. Кардані [152], на три найбільш поширені категорії: послуги з орендування товарів (наприклад, прокат туристичного спорядження); послуги, направлені на власність споживача (наприклад, лагодження одягу та взуття); особисті послуги (зокрема, індивідуальне навчання або консультування).

Із виробничими послугами зв'язані інжиніринг, лізинг, обслуговування (ремонт) устаткування, підготовка продукції до виробничого використання та ін.

До розподільних належать послуги торгівлі, транспорту, зв'язку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Романенко Л.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ
 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

 • 2.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів

 • 2.4. Організація маркетингової служби в банку

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 3. БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • 3.3. Цінова політика банку

 • 3.4. Політика банку у сфері збуту

 • 3.5. Комунікаційна політика банку

 • 3.6. Класифікація банківських продуктів

 • 3.7. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів

 • 3.8. Зміст і особливості застосування комісійних банківських продуктів

 • 3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 25 Заповідей українського банкіра-початківця

 • РОБОТА НАД КЕЙСАМИ

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи