Розділ «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК»

Маркетинг туристичних послуг

100. Sztucki T. Rynck konsumenta. — Warszawa: PWE, 1989. — 198 s.

101. Tokarz A. Badania rynku turystyczncgo: materiary dla studiowania / A. Tokarz, A. Lewandowska. — Szczecin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szecinskiego, 2004. —115 s.

102. Tokarz A. Zarza.dzanie zasobami ludzkimi w scktorze turystycznym. — Warszawa: Centrum Doradztwa i Inf ormacji Difin, 2008. — 136 s.

103. Tratst M. Ekonomiczna teoria turystyki i renty turys-tycznej // Materiary i dokumenty turystyki. — Warszawa: AWF, 1966. — T. 3. — S. 45-61.

104. Trojak-Trzaskowska M. Przcdsiçbiorstwo ushigowe. Ekonomika / M. Trojak-Trzaskowska, I. Jazwiñski, A. Lewandowska; Pod red. B. Filipiak, A. Panasiuka. — Warszawa: PWN, 2008. — 217 s.

105. Turkowski M. Marketing ushig hotelarskich. — Warszawa: PWE, 2003. — 435 s.

106. Walters G. Consumer Bchavior Thcory and Practice. — New York: Me Graw-Hill, 1974. — 134 s.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК“ на сторінці 6. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи