Розділ «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК»

Маркетинг туристичних послуг

80. KotlerPh. Marketing. Management. Analysis. Planning. Implementation and Control. — Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jcrsej, 1994. — 470 s.

81. Kotler PA. Marketing od A do Z. — Warszawa: PWN, 2004. — 453 s.

82. Kripendorf J. Marketing et tourisme. — Bern: Lang II, 1971. — 131 s.

83. Lazer W.t Lekkey E. Managerial Marketing. Perspectives and Vicwpoints. — New York: Homc-wood, 1963. — 297 s.

84. Levitt T. The marketing Mode. — New York: Me Graw-Hill, 1969. — 571 s.

85. Lazarek R. Ekonomika turystyki. Wybranc zagadnie-nia. — Warszawa: Wysza Szkota Ekonomiczna, 2004. — 233 s.

86. Maslow A. A Theory of Human Motivation and Dcrson-ality. — New York: Harper and Row Ins., 1970. — 483 s.

87. Medlik S. Leksykon podrôzy, turystyki, hotelarstwa. — Warszawa: PWN, 1995. — 237 s.

88. Meffert H. Strategische Unternchmensführung und Marketing. — Wiesbaden: Gabler, 1988. — 431 s.

89. Meyer B. Obsluga ruchu turystycznego / B. Meyer, D. Milewski, D. Szostak; Pod red. B. Meyer. — Warszawa: PWN, 2006. — 245 s..

90. Motyka P. Marketing w biurze podrozy. — Warszawa: Agcncja Wydawniczo-Reklamowa KANON, 1997. — 67 s.

91. Niestroj IL Przcdmiot i podstawowc opcjc stratogii markctingowcj // Zcszyty Naukowc AE w Krakowic. - Krakow, 1993. — S. 38—49.

92. PanasiukA. Jakosc ushig turystycznych / A. Panasiuk, A. I^cwandowska, B. Mcycr; Pod red. A. Panasiuka. — Szczecin: Wydawnictwo naukowc Uniwcrsytety Szczeciñskiogo, 2007. -229 s.

93. PanasiukA. Marketing ushig turystycznych / A. Panasiuk, B. Maycr, A. Tokarz, A. Pawlicz, D. Szostak, A. Le-wandowska; Pod. red. A. Panasiuka. — Warszawa: PWN, 2005.— 215 s.

94. PayneA. Marketing ushig. — Warszawa: PWE, 1997. -267 s.

95. Payne A. The Essence of Services Marketing. — London: Prenticc Hall, 1993. — 216 s.

96. Przeiawski K. Czlowick a turysta: zarys soejologii tu-rystyki. — Krakow: Wydawnictwo Albis, 1997. — 238 s.

97. Scherrieb R. Qualitäts und Management // Revue de Tourisme. — 1992. — № 3. — S. 12—13.

98. StysA. Uwarunkowania ekspansji markctingowcj firm ushigowych // Marketing w ushigach: Konfcrcncja naukowa. — Poza-Btazcjewko, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1994. — S. 50—52.

99. SznajderA. Strategie market i ngowc na rynku miçdzy-narodowym. — Warszawa: PWN, 1992. — 337 s.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК“ на сторінці 5. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи