Розділ «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК»

Маркетинг туристичних послуг

60. Cowell D. The marketing of Services / D. Cowcll. — London, Iloinemann, 1984. — 557 s.

61. Cunningham W. II. Marketing / W. H. Cunningham, J. C. Cunningham, C. M. Swift. — Cincinnati; Ohio: A. Managc-rial Approach, South-Wcstcrn Publiching Co, 1987. — 279 s.

62. DruckerP. F. Innovation and Entrcprcnourship. — New York: Ilarpcr and Row Ins., 1986.

63. Drucker P. F. Innowacje і przcdsiçbiorczosc: Praktyka і zasady. — Warszawa: PWE, 1992. — 271 s.

64. DruckerP. F. Management Tasks. Rcsponsibilitics, Pra-etiecs. — New York: Harpcr and Row Ins., 1973.

65. Drucker P. F. Skutcczne zarzadzanie. — Warszawa: PWE, 1976. - 282 s.

66. Duczkowska-Maysz K. Marketing usïug turystycznych / B. Dobiegafa-Korona, K. Duczkowska-MaJysz, M. Duczkowska-Piasccka; Redaktor naukowy D. Dudkicwicz. — Wydaniell. — Warszawa: AlmaMcr.Wyzsza Szkola Ekonomiczna, 2009. — 273 s.

67. Gaworecki W. Turystyka. — Warszawa: PWE, 2000. — 348 s.

68. Giowacki Я Marketing / R. Glowacki, Z. Kossut, T. Krämer. — Warszawa: PWN, 1984. — 584 s.

69. Giowacki R. Przcdsiçbiorstwo na rynku. — Warszawa: PWE, 1982. — 341 s.

70. Gofembski G. Rynek turystyczny w Polscc, — Warszawa: Biblioteka Instytutu Rynku Wcwnçtrzncgo і Ushig, 1979. — 321 s.

71. Hill N. Introduction to Marketing // Business Education Publishers Ltd., Tync and Wcar, 1989. — S. 5.

72. Hingston P. Wielka ksiçga marketingu. — Krakow: Signum, 1992. — 430 s.

73. Howell D. An Introduction to the Travel and Tourism Industry. — Cincinnati: South Western Publishing Co., 1989. — 278 s.

74. Kaczmarek J. Produkt turystyczny. Pomysl, organizacja, zarzadzanie / J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Wfodarczyk. — Warszawa: Polskic wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. — 389 s.

75. Kaspar C. Die Tourismuslchre im Grundriss / C. Kaspar, Bern-Stutgart: Verlag Paul Haupt, 1991. — 428 s.

76. Kasprzyk S. Innowacje — od koncepeji do produkcji. — Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. — 270 s.

77. Kelley E. J. Marketing, Strategy and Functions. — Prcn-tice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jcrsej, 1965.

78. Kornak A. Ekonomika turystyki. — Warszawa: PWE, 1979. — 240 s.

79. Kotier F. Principles of Marketing. — New York: Prcn-tice Hall, 1980. — 425 s.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК“ на сторінці 4. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи