Розділ «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК»

Маркетинг туристичних послуг

40. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. — К.: Знання, 2006. — 311 с.

41. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 224 с.

42. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 303 с.

43. Пуцентейло Л. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 334 с.

44. Роглєв X. П. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб, — К.: Кондор, 2003. - 322 с.

45. Сокол Т. П. Організація туристичної діяльності в Україні: Нанч. посіб. — К.: Музична Україна, 2002. — 255 с.

46. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. — К.; М.; СПб.: Видавничий дім "Вільямс", 1998. — 262 с.

47. Тарелкина Т. Подбираем менеджеров по научному // Турбизнес. — 2002. — № 9. — С. 12—16.

48. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: Підручник. — Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. — 192 с.

49. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 179 с.

50. Ткаченко П. І., Мельниченко С. В., Новак М. В. Управління якістю готельних послуг: Монографія. — К.: Київ, над. торг.-екон. ун-т, 2006. — 234 с.

51. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник. — К.: Академ видав, 2006. — 487 с.

52. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навч. посіб.— 3-тє вид., доп. і перероб. — К.: Атіка, 2008. — 392 с.

53. Шкапова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 304 с.

54. Шкварчук Л. О. Ціноутворення: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 460 с.

5 5. Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 597 с.

56. Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с.

57. Altkorn J. Marketing w turystycc. — Warszawa: PWN, 2004. — 202 s.

58. Corone C. Marketing turismo // Marketing Turistico. — 1963. — № 2—3. — S. 5—6.

59. Chudoba T. Marketingw lurystyce. — Warszawa:, 2008. — 189 s.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК“ на сторінці 3. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи