Розділ 12. Страхування відповідальності

Страхові послуги


12.1. Економічний зміст страхування відповідальності


Ключовою відмінністю страхування відповідальності від інших видів страхових послуг є те, що об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми особами, що можуть понести збитки внаслідок яких-небудь дій чи бездіяльності страхувальника. Суб'єктами страхування відповідальності мають бути не менше трьох зацікавлених осіб: страховик - представник інтересів страхової компанії; страхувальник, який страхує свою матеріальну (моральну) відповідальність перед третіми особами на випадок настання страхової події й власне третя особа або вигодонабувач на користь якого й укладається договір страхування відповідальності.

Економічна сутність надання страхових послуг з даного виду страхування пов'язана з цивільно-правовою відповідальністю страхувальника (громадян та юридичних осіб) за будь-які дії, адже в умовах ризикогенного середовища переважна більшість видів людської діяльності приховує у собі істотну небезпеку для життєдіяльності третіх осіб. Страхування відповідальності спрямоване на вирішення двох основних питань: по-перше, захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника; по-друге, захист фінансового стану самого страхувальника.

Страхуванню відповідальності властиві певні особливості, а саме: договором страхування визначені лише дві особи, вигодонабувач залишається невідомим; при укладанні договору страхування встановлюється, як правило, максимальна межа страхової відповідальності у межах якої страховик здійснює відшкодування третім особам у разі настання страхової події; страхові тарифи розраховуються на один об'єкт страхування.

На ринку страхових послуг всі види страхування відповідальності групуються за такими видами:

1. Страхування цивільної відповідальності юридичних та фізичних осіб за нанесену шкоду життю, здоров'ю та/або майну третім особам, за винятком випадків, що обумовлюються у договорі страхування. Поліси страхування цивільної відповідальності прийнято поділяти на поліси страхування персональної відповідальності та поліси відповідальності підприємств, організацій та установ;

2. Страхування професійної відповідальності розповсюджується на громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком непрофесійної діяльності, що заподіяло шкоду третім особам, наприклад, лікарям, юристам, адвокатам та іншим представникам ризикових професій. У страхувальника повинен бути страховий інтерес, зумовлений наявністю судової системи, яка передбачає відповідальність за непрофесійну діяльність.

3. Страхування відповідальності за якість продукції передбачає захист страхувальника у разі претензій, що їх висувають споживачі, стосовно його продукції або послуг.

4. Страхування відповідальності роботодавця здійснюється в інтересах третіх осіб (працівників підприємств та організацій) у разі притягнення роботодавця за шкоду, внаслідок якої було заподіяно шкоду життю та здоров'ю найманих працівників.

У подальших параграфах даного навчального посібника детально розглянуто основні умови та правила страхування відповідальності, які користуються найбільшим попитом на ринку страхових послуг України.


12.2. Поняття та види страхування цивільної відповідальності12.3. Страхування відповідальності роботодавців


Підвищення матеріальної відповідальності роботодавців перед членами трудового колективу є важливим соціально значущим аспектом у взаємовідносинах між роботодавцем та роботоодержувачем. Укладання договору страхування відповідальності надає можливість захисти майнові інтереси роботодавця, пов'язані з його обов'язком компенсувати шкоду. Поліс відповідальності роботодавця передбачає виплату страхових відшкодувань при настанні обумовлених у ньому страхових випадків найманим працівникам, що перебувають зі страхувальником у трудових відношеннях відповідно до трудового договору (контракту), договору підряду, доручення та інших зобов'язань, пов'язаною з особистою працею громадян, якщо внаслідок страхового випадку завдано шкоду життю, здоров'ю, працездатності або майну цих осіб.

Об'єктом страхування є майновий інтерес страхувальника, що не суперечить законодавству України, який за законом несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, працездатності працівника трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я при виконанні ним своїх трудових обов'язків. Відповідальність страхувальника за заподіяну шкоду життю, здоров'ю, працездатності, особистому майну працівників повинна бути встановлена відповідно до Цивільного Кодексу України, діючих "Правил відшкодування власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків" та іншими правовими актами.

Страховими випадками за даним видом страхових послуг вважаються травми працівників підприємства будь-якого походження (хімічна, механічна, термічна тощо), отримані ними внаслідок:

o аварій, пожеж, руйнації будинків, споруд та конструкцій;

o теплових ударів й опіків; обмороження й утоплення; враження електричним струмом та блискавкою;

o гострих отруєнь;

o нанесення тілесних пошкоджень іншою особою (включаючи навмисне вбивство);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхові послуги» автора Дема Д.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 12. Страхування відповідальності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 • Розділ 2. Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України

 • Розділ 3. Порядок укладання та ведення страхової угоди

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З ОСОБИСТИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 • Розділ 5. Страхування від нещасних випадків

 • Розділ 6. Медичне страхування

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III.СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З МАЙНОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Розділ 8. Страхування майна та відповідальності фізичних осіб

 • Розділ 9. Сільськогосподарське страхування

 • Розділ 10. Страхування технічних ризиків

 • Розділ 11. Страхування фінансово-кредитних ризиків

 • Розділ 12. Страхування відповідальності
 • Розділ 13. Страхування відповідальності за екологічне забруднення довкілля

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАНЯ

 • Розділ 15. Морське страхування

 • Розділ 16. Авіаційне страхування

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи