Розділ 8. Страхування майна та відповідальності фізичних осіб

Страхові послуги


8.1. Економічні засади розвитку страхування майна та відповідальності громадян


Страхування майна та відповідальності громадян належить до одного з найдавніших й традиційно розвинутих видів майнового страхування. Володіння майном означає наявність певного блага для громадян. Разом з цим, будь-яке майнове благо може нести в собі певні елементи ризику. Враховуючи увесь спектр стихійних явищ, тобто ризиків природного, техногенного, соціального, екологічного та іншого характеру, необхідно констатувати про реальну потребу у страховому захисті громадян щодо мінімізації зазначених ризиків.

У навчальній літературі страхування майна громадян розглядається як комплексне поняття, яке об'єднує добровільні види майнового страхування, умови й порядок здійснення яких передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завданих страхувальникам-громадянам унаслідок настання страхового випадку із застрахованим майном.

Страховий інтерес громадян пов'язаний із володінням, користуванням і використанням предметів домашньої обстановки, побуту, які використовуються у власному господарстві, належать страхувальнику та членам його родини та призначені для задоволення побутових і культурних потреб цієї родини. Страхове покриття розповсюджується на такі види майна: меблі; радіо; відео і телеапаратура; електроприлади; килимові вироби; одяг; взуття; предмети домашнього господарства й вжитку; книги; предмети образотворчого мистецтва; будівельні матеріали; корми й паливо.

Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові у разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок настання страхових випадків, обумовлених договором страхування.

Особливістю страхування майна громадян є те, що в основу визначення страхової суми за даним договором страхування покладено дійсну вартість страхових об'єктів. У разі страхування майна не на повну вартість збитки при настанні страхової події, як правило, також не відшкодовується у повному розмір. Розмір відшкодування залежить від системи страхового забезпечення, передбаченої конкретним договором страхування.

Страхуванням може бути покрите все майно, яке є у розпорядженні господарства або окремі групи предметів (наприклад, персональний комп'ютер, холодильник та телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, коштовні каміння, картини, унікальні антикварні речі, предмети релігійного культу тощо) можуть прийматися на страхування за спеціальним договором та страхуватися за спеціальним тарифом.

Теорією та практикою майнового страхування розроблено та запропоновано перелік послуг на страховому ринку, які складаються зі:

1) страхування рухомого та нерухомого майна громадян;

2) страхування тварин, що належать громадянам;

3) страхування цивільної відповідальності громадян, які є власниками собак;

4) страхування цивільної відповідальності громадян, які є власниками зброї.


8.2. Добровільне страхування майна громадян8.3. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам


У співіснуванні людини та собак існує певна небезпека для життя та здоров'я громадян, пов'язана з непередбаченими та агресивними діями собак щодо третіх осіб. З цією метою постановою Кабінету Міністрів від 9 липня 2002 р. № 944 було затверджено порядок та правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Метою обов'язкового страхування відповідальності власників собак є відшкодування збитків, заподіяної життю, здоров'ю та майну третіх осіб.

Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики і треті особи.

Страхувальниками є дієздатні громадяни та юридичні особи (крім підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших державних органів, які утримують собак для виконання службових обов'язків), які на законних підставах є власниками собак.

Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення цього виду обов'язкового страхування.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхові послуги» автора Дема Д.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 8. Страхування майна та відповідальності фізичних осіб“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 • Розділ 2. Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України

 • Розділ 3. Порядок укладання та ведення страхової угоди

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З ОСОБИСТИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 • Розділ 5. Страхування від нещасних випадків

 • Розділ 6. Медичне страхування

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III.СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З МАЙНОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Розділ 8. Страхування майна та відповідальності фізичних осіб
 • Розділ 9. Сільськогосподарське страхування

 • Розділ 10. Страхування технічних ризиків

 • Розділ 11. Страхування фінансово-кредитних ризиків

 • Розділ 12. Страхування відповідальності

 • Розділ 13. Страхування відповідальності за екологічне забруднення довкілля

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАНЯ

 • Розділ 15. Морське страхування

 • Розділ 16. Авіаційне страхування

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи