Розділ «9.2. Статистика фондових бірж»

Фінансова статистика


9.2.1. Зміст, мета та основні завдання статистики діяльності фондових бірж


Фондова біржа є організованим ринком для торгівлі стандартними фінансовими інструментами. Процеси на фондовій біржі мають масовий характер і кількісну оцінку, і тому вона може бути об'єктом статистичного дослідження. Порівняно з іншими сегментами фінансового ринку фондовий біржовий ринок є найбільш статистично містким.

Метою статистики діяльності фондових бірж є вивчення стану та розвитку біржової торгівлі цінними паперами.

Завдання статистики фондових бірж включають:

- забезпечення збирання найбільш повної й адекватної інформації про фондовий біржовий ринок (про цінні папери як товари, ціни, угоди, емітентів, інвесторів і фінансових посередників, обсяги ринку, рівні ризиків на ринку, ліквідність ринку і т.п.);

- створення інформаційної бази для прийняття інвестиційних та управлінських рішень у сфері регулювання і розвитку фондового біржового ринку;

- вдосконалення методології статистичного спостереження за біржовими процесами та виявлення відповідних закономірностей;

- аналіз кон'юнктури фондового ринку;

- забезпечення інформаційно-методологічного контролю базових фінансових показників, які формуються на фондовій біржі і характеризують стан ділової активності, тенденції розвитку макроекономіки і т.п.;

- розроблення методології аналізу і прогнозування біржових показників.

Об'єктом статистичного вивчення фондових бірж і фондового ринку є біржові операції з цінними паперами.

Предметом статистики фондових бірж є кількісні характеристики біржової торгівлі цінними паперами і перерозподілу на цій основі фінансових ресурсів в економіці, а також діяльність біржової інфраструктури і бірж як господарських об'єктів.


9.2.2. Основні показники біржової статистики9.2.3. Статистичні методи аналізу фондового ринку


Особливістю показників біржової статистики є, з одного боку, великі обсяги досліджуваної інформації, а з іншого — висока ціна прийнятих рішень. З погляду на це виникає необхідність статистичного моніторингу, докладного аналізу та прогнозування вихідної інформації. Саме тому основним прийомом аналізу показників біржової статистики є статистичні методи аналізу часових рядів.

Рівнями динамічного ряду можуть бути, наприклад, ціни відкриття, ціни закриття, середньозважені ціни. Крім цього, на основі вихідної інформації про ціни можна побудувати динамічні ряди показника доходності за певні періоди.

При аналізі динамічних рядів основних показників біржової статистики важливо визначити основну тенденцію в розвитку досліджуваного явища. Інколи загальна тенденція чітко простежується в динаміці показника, а інколи — не простежується через його випадкові коливання. Наприклад, у деякі моменти часу сильні флуктуації курсів акцій не дають можливості визначити тенденцію зростання або падіння цього показника.

Тому при виявленні тенденції розвитку використовують процедури згладжування часового ряду. їхня сутність полягає у заміні фактичних рівнів часового ряду розрахунковими, на які меншою мірою впливають коливання. Це сприяє кращому виявленню тенденції розвитку. Такі процедури не передбачають опис динаміки невипадково! складової за допомогою певної функції, а дають аналітикові тільки алгоритм розрахунку невипадково! складової в будь-який заданий момент часу. Такими процедурами є методи згладжування часових рядів за допомогою ковзних середніх.

Ковзні середні дають можливість згладити як випадкові, так і періодичні коливання, виявити головну тенденцію в розвитку процесу. Відтак вони є важливим інструментом фільтрації компонент часового ряду.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.2. Статистика фондових бірж“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи