Розділ «Тема 6. "Статистичне вивчення інфляції"»

Фінансова статистика


6.1. Сутність інфляції та необхідність її статистичного вивчення


Інфляція (від лат. — роздування, здуття, розбухання)- це тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.

Інфляція — це багатопланове соціально-економічне явище, яке характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей, обсягом вироблених товарів та послуг і темпами зростання рівня цін. Інфляційний процес означає знецінення грошей стосовно золота, товарів та іноземних валют.

Інфляція — це процес довільного підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, спричинених розбалансованістю між грошовою масою та її товарним покриттям.

Як економічне явище інфляція існує тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана з виникненням паперових грошей.

Термін "інфляція" вперше почав використовуватися у Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр. й означав збільшення паперово-грошового обігу. В XIX ст. цей термін набув поширення в Англії та Франції. В економічній літературі поняття "інфляція" стало поширеним у XX столітті після світової війни.

Інфляція — це переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що спричиняє:

- їх знецінювання;

- зростання цін на товари першої необхідності;

- зниження валютного курсу,

- падіння реальних доходів населення.

Зворотною стороною інфляції є зниження купівельної спроможності грошей, яка характерна для паперових і безготівкових грошей, що не мають власної вартості та не є реальним товаром.

Статистичне вивчення інфляції виконується за такими напрямами:

1) за формами прояву:

- цінова інфляція, що проявляється у вигляді зростання цін;

- інфляція заощаджень, коли знецінення грошей проявляється у зростанні вимушених заощаджень при фіксованих державою цінах і доходах;

- девальвація, за якої знецінення грошей проявляється у падінні їхнього курсу до іноземної валюти.

2) за критерієм відкритості, який є дещо спорідненим із формами прояву інфляції:

- відкрита інфляція, що проявляється у вигляді зростання цін на товари і послуги;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 6. "Статистичне вивчення інфляції"“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи