Розділ «9.3. Методичний інструментарій обчислення фондових середніх та побудови фондових індексів»

Фінансова статистика

До основних статистичних показників, які характеризують стан функціонування та розвитку фондового ринку, належать фондові середні та фондові індекси. Традиційно для обчислення фондових середніх використовують п'ять видів середньої (табл. 9.2).

Для якісного оцінювання стану ринку цінних паперів та приблизного кількісного оцінювання його динаміки використовують одномірний параметр, який називається індексом фондового ринку.

Фондові або біржові індекси — це спеціальні показники, які дають інформацію для узагальненої характеристики ситуації на ринку цінних паперів.

Біржові індекси використовуються у якості:

- узагальнених характеристик макроекономічної ситуації та інвестиційного клімату;

- інструментів аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку цінних паперів;

- основи для хеджування на фінансовому ринку — ф'ючерсних та опціонних контрактів;

- орієнтиру для оцінювання ефективності управління портфелями цінних паперів.

При розробленні методу розрахунку фондового індексу визначаються інформаційні завдання та обсяги вибірки для розрахунку. Чим більше обсяг вибірки, тим більш адекватно індекс показує стан економіки або окремої галузі. В багатьох випадках при розрахунках слід враховувати критерії капіталізації компаній, які входять в індекс, тобто сумарну ринкову вартість усіх їхніх акцій, які знаходяться в обігу.

Фондові індекси виконують дві загальні функції:

- діагностична — характеристика стану і динаміки розвитку економіки та її складових, надання інформації про тенденції розвитку економіки, структурні зміни в економіці, відображення нерівномірності розвитку окремих галузей;

- індикативна — оскільки фондові індекси відображають поточну ситуацію на фондовому ринку, вони є базою для оцінювання поведінки великих інвестиційних фондів, окремих інвесторів та портфельних менеджерів, а також для формування портфелю цінних паперів.

Таблиця 9.2. Методичні підходи до обчислення фондових середніх

Методичні підходи до обчислення фондових середніх

Фондовий індекс повинен відповідати таким критеріям:

- індекс повинен показувати зміни цін на цінні папери на біржі або на іншому ринку в день торгів порівняно з певним початковим періодом котирування — індекс має зростати, коли зростають ціни більшості акцій, та падати, коли ціни падають;

- індекс повинен розраховуватися для відносно великої кількості цінних паперів, які знаходяться в обігу на конкретному ринку;

- індекс повинен залежати не від вартості акцій, а насамперед або тільки від зміни вартості акцій;

- індекс повинен відображати стан акцій певної фірми порівняно з усіма акціями, які знаходяться в обігу на конкретній біржі; головний критерій відбору акцій корпорацій для складання індексів — це репрезентативність (коливання цін на певний цінний папір (акцію) повинні відображати коливання цін всього ринку) та надійність самої корпорації.

Фондовий індекс повинен мати такі основні характеристики:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.3. Методичний інструментарій обчислення фондових середніх та побудови фондових індексів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи