Розділ «ТЕМА 4. "Статистика бюджету і державного боргу"»

Фінансова статистика


4.1. Зміст, мета та основні завдання вивчення статистики державного бюджету


Актуальність статистичного вивчення державного бюджету (далі по тексту — бюджету) зумовлена тим, що, з одного боку, в процесі розподілу і перерозподілу ВВП відбувається формування централізованого фонду фінансових ресурсів коштом податкових і неподаткових надходжень, а з іншого — здійснюється фінансування розвитку пріоритетних галузей економіки, освіти, охорони здоров'я, правопорядку, соціального захисту та ін.

Мета бюджетної статистики полягає в аналізі основних фактичних і планових параметрів бюджетів усіх рівнів, зокрема формування доходів та використання видатків, та визначенні їх взаємозв'язку з найважливішими показниками розвитку економіки. Конкретизуючи мету статистики бюджету держави, слід виділити низку завдань статистики бюджету, які полягають у визначенні:

- загального обсягу і динаміки доходів і видатків бюджету;

- розміру дефіциту — перевищення видатків бюджету над доходами або профіциту — доходів над видатками;

- структури доходів бюджету;

- структури видатків бюджету;

- джерел фінансування бюджетного дефіциту;

- розміру державного (внутрішнього і зовнішнього) боргу;

- розміру і структури оподаткування;

- системи показників виконання бюджету, у тому числі за окремими підрозділами бюджетної класифікації;

- спрямованості, завдань і пріоритетів державної бюджетної політики та шляхів її вдосконалення;

- взаємозв'язку між доходами державного бюджету та найважливішими макроекономічними показниками;

- ефективності проведення державної фіскальної політики та її впливу на економічне зростання і рівень життя;

- прогнозних показників бюджету.

Бюджетна статистика повинна узагальнювати дані та забезпечувати підготовку статистичної інформації для її подальшого використання в бюджетному процесі та управлінні державними фінансами.

Основними принципами використання бюджетної статистики в бюджетному процесі є:

- наукова обґрунтованість системи показників;

- системне відображення і повнота охоплення бюджетного процесу на всіх його стадіях;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 4. "Статистика бюджету і державного боргу"“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи