Розділ II. Статистика міжнародних та державних фінансів

Фінансова статистика


Тема 3. "Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів"3.1. Зміст, мета, основні завдання та структура статистики зовнішньоекономічної діяльності


Для ефективного управління зовнішньоекономічними зв'язками та ухвалення економічних і політичних рішень необхідні дані, які комплексно відображають стан та розвиток зовнішньоекономічних зв'язків. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічних зв'язків виявляється у їх значенні для розвитку національної економіки, у вирішенні завдань внутрішньої та зовнішньої політики.

Зовнішньоекономічна діяльність країни — це діяльність господарських суб'єктів — резидентів і нерезидентів цієї країни, яка побудована на взаємовідносинах між ними і здійснюється як на території цієї країни, так і за її межами.

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, експорт та імпорт послуг, відносини, що виникають між резидентами країни та нерезидентами щодо придбання фінансових вимог і взяття зобов'язань.

Метою статистики зовнішньоекономічних зв'язків є вивчення міжнародного фінансово-економічного і науково-технічного співробітництва за допомогою системи показників, які перебувають у нерозривному взаємозв'язку і єдності і водночас відображають різні сторони зовнішньоекономічної діяльності.

Така система показників може бути подана у вигляді окремих груп, що характеризують:

- зовнішню торгівлю, тобто експорт і імпорт товарів і послуг;

- міжнародну виробничу кооперацію;

- науково-технічне співробітництво й обмін, включаючи операції з торгівлі ліцензіями;

- валютно-фінансові, інвестиційні операції;

- транспортно-експедиційні операції, іноземний туризм;

- митно-тарифні операції;

- операції з надання безоплатної допомоги;

- підрядні й орендні операції.

Дані статистики зовнішньоекономічної діяльності використовують державні та регіональні органи влади як базу для розроблення програм або моделювання тенденцій розвитку економіки загалом і зовнішньоекономічної сфери зокрема. Користувачами даних статистики зовнішньоекономічної діяльності є також безпосередні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційна база статистики зовнішньоекономічної діяльності використовується для аналітичних потреб при контролі наповнення бюджету країни, регулюванні міждержавних потоків та ін.

Отже, статистика, досліджуючи зовнішньоекономічні зв'язки, формує базу даних, яка всебічно відображає стан економічних відносин з іншими: країнами. Ця інформація використовується для аналізу явищ та процесів у сфері міждержавних відносин, ухвалення стратегічних рішень.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності повинна забезпечувати виконання таких завдань:

- побудова системи показників, які характеризують розміри, динаміку і структуру зовнішньоекономічної діяльності, зокрема міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів, а також тенденції валютного ринку;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ II. Статистика міжнародних та державних фінансів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи