Розділ «Передмова»

Фінансова статистика

Невід'ємною частиною фінансової освіти фахівців вищої кваліфікації є статистична підготовка, вміння користуватися статистичними матеріалами дослідження, які дають змогу виявити тенденції та закономірності розвитку явищ і процесів фінансового сектору. Навчальна дисципліна "Фінансова статистика" відіграє важливу роль у формуванні висококваліфікованого фінансиста, озброюючи його знаннями статистичних методів і способів збирання, опрацювання та аналізу фінансово-економічної інформації.

Оволодіння дисципліною "Фінансова статистика" дозволить студентам напряму підготовки "Фінанси і кредит" розвинути статистичне мислення, здобути навички творчого використання основних статистичних підходів та інструментарію статистичного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, робити висновки та обґрунтовувати власну думку.

Статистична підготовка і розвиток статистичних навичок мають неоціненне значення у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Фінансова статистика дозволяє отримувати точні кількісні характеристики фінансової ситуації в країні, проводити їх дослідження та прогнозування, а застосування статистичних методів і прийомів оброблення даних про фінансовий сектор є вирішальним фактором вдосконалення теоретичної бази його розвитку та оцінювання його перспектив.

Підтвердженням значення статистичної науки для функціонування і розвитку суспільства, держави і життя людини є існування величезної кількості дуже і не дуже серйозних, критичних і дотепних висловів про неї:

- "Статистика знає все" (І. Ільф, Є. Петров);

- "Статистика — найточніша з усіх неточних наук" (Г. Флобер);

- "Статистика може довести що завгодно, навіть правду" (Н Мойніхан);

- "Судячи зі статистичних даних, із статистикою у нас все добре" (В. Туровський);

- "Існують три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Остання — шлях до істини" (вислів приписується Б. Діераелі, перша частина вислову популяризована М Твеном);

- "Факти — уперта річ, але статистика набагато поступливіша" (Л. Пітер);

- "Гарна статистика просто знає в кого питати" (Ігор Карпов);

- "Якби не було статистики, ми б навіть не підозрювали про те, як добре ми працюємо" (к/ф "Службовий роман").

Науково обґрунтованим підходом до визначення місця, значення і ролі статистичного методу у наукових дослідженнях є "колесо" науки (The Wheel of Science), розроблене У. Уоллесом (Walter L. Wallace) у 1971 році1. Згідно з цим підходом наукове дослідження розвивається від нормативного (теоретичного) аналізу, через збирання фактів шляхом статистичного спостереження, до емпіричного аналізу явищ і процесів. При цьому дослідницька діяльність проходить кілька взаємно незалежних, але нероздільних етапів: формулювання теорії, формулювання гіпотези, спостереження, емпіричне узагальнення, коригування і розвиток початкової та формулювання нової теорії (рис. 1).

Ґрунтуючись на вищенаведеному підході, слід звернути увагу на певну залежність статистичного спостереження від якості проведення попередніх етапів: якщо дослідник поставив невірні цілі і завдання або неправильно їх сформулював, допустив серйозні помилки при розробленні плану або виборі методу дослідження, тоді навіть найдосконаліший статистичний аналіз буде марним. Тому аж ніяк не применшуючи самостійної цінності статистичної науки загалом і фінансової статистики зокрема, необхідно сказати, що вивчення фінансової статистики повинно ґрунтуватися на сформованій у студентів теоретичній базі. Адже оволодіння цією навчальною дисципліною вимагає глибокого розуміння теоретичних категорій і закономірностей фінансово-економічної науки.

Рис. 1. "Колесо" науки

Отже, метою вивчення дисципліни "Фінансова статистика" є формування теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок статистичного оцінювання стану та розвитку фінансового сектору, застосування статистичного апарату для обґрунтування фінансово-управлінських рішень.

Предметом дисципліни "Фінансова статистика" є кількісні та якісні характеристики фінансово-економічних відносин у фінансовому секторі.

Завдання дисципліни "Фінансова статистика" полягають у вивченні:

- змісту і методів обчислення і аналізу показників, які відображають особливості функціонування та розвитку фінансового сектору;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи