Розділ «Тема 8. "Статистика діяльності небанківських фінансових посередників"»

Фінансова статистика


8.1. Предмет і завдання статистики небанківських фінансових посередників


Ефективне функціонування економіки залежить від ефективної діяльності не тільки банківських установ, а й небанківських фінансових посередників, адже останні в змозі забезпечити фінансування розвитку економіки дешевими та довгостроковими фінансовими ресурсами. До небанківських фінансових посередників належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та компанії, а також інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Статистика небанківських фінансових посередників — це галузь фінансової статистики, яка вивчає кількісні характеристики масових явищ і процесів, що відбуваються у небанківському підсекторі фінансового сектору, який охоплює інші фінансові корпорації.

Мета статистики діяльності небанківських фінансових посередників визначається роллю небанківських фінансових установ в економіці країни і полягає у забезпеченні всебічної характеристики їх функціонування та розвитку, об'єктивному оцінюванні впливу діяльності небанківських фінансових посередників на розвиток реального сектору економіки країни, фінансового ринку, загальну стабільність фінансового сектору, виявленні факторів фінансової дестабілізації.

Основними завданнями статистики діяльності небанківських фінансових посередників є:

- оцінювання тенденцій та рівня розвитку небанківського фінансового посередництва в країні;

- моніторинг виконання планових показників та вимог щодо стабільності, надійності і платоспроможності небанківських фінансових посередників;

- організація та проведення вибіркових обстежень небанківських фінансових посередників;

- статистичне забезпечення маркетингу у діяльності небанківських фінансових посередників;

- статистичний аналіз результатів діяльності щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів небанківських фінансових посередників;

- моніторинг інвестиційної політики небанківських фінансових посередників;

- аналіз ризиків у діяльності небанківських фінансових посередників;

- виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності небанківських фінансових посередників;

- статистичне оцінювання впливу діяльності небанківських фінансових посередників на загальну стабільність фінансового сектору.

Об'єктом статистики діяльності небанківських фінансових посередників є сукупність небанківських фінансових посередників, що функціонують у фінансовому секторі країни.

Предметом статистики діяльності небанківських фінансових посередників є масові явища та процеси, що пов'язані з розвитком та діяльністю небанківських фінансових посередників.

Суб'єктами статистичного вивчення діяльності небанківських фінансових посередників є передусім Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також партнери небанківських фінансових посередників: банки, суб'єкти господарювання, фізичні особи, інші небанківські фінансові посередники та ін.

Статистика небанківських фінансових посередників включає такі розділи: статистика страхової діяльності, статистика діяльності кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів, недержавних пенсійних фондів та н.


8.2. Статистичне вивчення стану та розвитку небанківського фінансового посередництва


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 8. "Статистика діяльності небанківських фінансових посередників"“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи