Розділ IV. Статистика фінансового посередництва

Фінансова статистика


Тема 7. "Статистика банківської діяльності"7.1. Зміст, мета та основні завдання статистики банківської діяльності


Сучасна економіка потребує постійної, надійної та ґрунтовної інформації, яка характеризує стан грошово-кредитного ринку та діяльність банківської системи.

Банківська система України має дворівневу структуру: згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" вона складається з Національного банку України НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України.

Банківська статистика — це галузь фінансової статистики, яка вивчає кількісні характеристики масових явищ і процесів, що відбуваються у банківській системі.

Мета банківської статистики визначається роллю банківської системи в економіці країни: банківська статистика повинна забезпечити всебічну характеристику функціонування та розвитку банківської системи, об'єктивно оцінювати вплив банківської діяльності на розвиток реального сектору економіки країни, фінансового ринку, комплексно оцінювати стабільність банківської системи та виявляти фактори її дестабілізації.

Основними завданнями банківської статистики є:

- моніторинг виконання планових показників, зобов'язань банку, нормативів НБУ;

- аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;

- своєчасне виявлення внутрішніх диспропорцій у діяльності окремих банків та функціонуванні банківської системи загалом;

- виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності банківської діяльності;

- організація та проведення вибіркових обстежень банків;

- статистичне забезпечення маркетингу банківської діяльності;

- статистичний аналіз результатів діяльності банків із залучення та використання фінансових ресурсів та проведення порівняльного аналізу діяльності різних банків;

- статистичний аналіз надійності окремих банків на ринку банківських послуг;

- статистичне забезпечення моніторингу стабільності банківської системи загалом.

Статистика банківської діяльності є важливою складовою сучасної банківської справи: за допомогою банківської статистики вивчають особливості формування і розміщення фінансових ресурсів банків, визначають пріоритети у спеціалізації банківської діяльності, здійснюють контроль за виконанням планів, зобов'язань та нормативів банківської діяльності.

У контексті взаємозв'язку між розділами-галузями фінансової статистики слід зазначити, що банківська статистика є основою для статистики грошового обігу і статистичного вивчення кредиту.

Об'єктом банківської статистики є банківська діяльність.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Фінансова статистика» автора Кремень В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ IV. Статистика фінансового посередництва“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи