Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Економічна теорія

Базелер У. Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь / У. Базелер, 3. Сабов, Й. Хайн-рих, В. Кох. - СПб.: Питер, 2000. - 800 с.

Баликоев В. 3. Общая экономическая теория / В. 3. Баликоев. - М., Новосибирск ; Приор, ЮКЭА, 1999. - 528 с.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блаут. - М. : Дело, 1997. - 781 с.

Борисов Е. Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов. - М. : Юрист, 1997. - 568 с.

Гаврилишин Богдан. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств / Богдан Гаврилишин. - К. : Наукова думка, 1990. - 208 с.

Гальчинський А. С. Економічна теорія : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. 1. Палкін. - Вища школа, 2007. - 503 с.

Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. 1. Палкін. - К. : Вища школа, 1995. - 471 с.

Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус (кер. авт. кол.). - К. : КНЕУ, 2001.-601 с.

Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). - СПб. : Алетейя, 2000. - 32 с.

Гош О. П. Теоретичні засади економічної політики : навч. посіб. / О. П. Гош. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 332 с.

Грішанова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішанова. - К. : Знання, 2006. - 559 с.

Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика / О. Гриценко. - К.: Основа, 1997. - 180 с.

Данілов О. А. Податкова система та шляхи її реформування : навч. посіб. / О. А. Данілов, Н. П. Фліссак. - К. : Парламентське видавництво, 2001. - 216 с.

Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Основи, 1994. - 336 с.

Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / за ред. докт. екон. наук М. М. Якубовського. К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 2005. - 410 с.

Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей. - СПб. : Дело, 1992. - 496 с.

Долан Э. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика / Э. Долан, К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл. - Л., 1991. - 448 с.

Економіка України та шляхи її реформування : матер. Всеукр. наради економістів, 14-15 вересня 1995 p. - К.: Генеза, 1996. - 323 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. - К. : Вид. центр "Академія", 2000. - Т. 1. - 864 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

 • 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку

 • ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки

 • ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи