Розділ «ГЛОСАРІЙ»

Іноземні інвестиції

Адміністративна ліквідація (Administrative (Involuntary) Dissolution)- примусове закриття компаній із заборгованістю щодо надання щорічного звіту в деяких штатах США (Великої Британії), а також за відсутності в них реєстраційного агента й адреси і через неповідомлення про це реєструючих органів протягом встановленого терміну.

Акції на подавця (Bearer Shares) – вид акцій, що випускають на користь пред'явника. Акція має бути підтверджена сертифікатом акцій. Сертифікати відчужують без реєстрації передачі й перевідступають шляхом простої передачі. Можуть мати пронумеровані або датовані купони на одержання дивідендів.

Анулювання, відкликання (Revocation) – одне із значень терміна – примусове закриття компаній із заборгованістю щодо подання звіту і сплати державних мит у деяких штатах США, відкликання права займатися підприємницькою діяльністю під юрисдикцією даного штату.

Апостиль (Apostille) – спеціальний гриф (штамп), який проставляють на документах з метою легалізації у країнах – учасницях Гаазької конвенції 1961 р.

Бенефіціарний власник (Beneficial Owner) – особа, що де- факто володіє правами вигідного покупця компанії або інших активів.

Бухгалтерський баланс (Balance Sheet) – фінансовий звіт, що інформує про стан активів (assets), пасивів (liabilities) і капіталу власників компанії на зазначену дату.

Бухгалтерський звіт (Accounts) – форма щорічної бухгалтерської звітності у Великій Британії. Подають у реєструючі і податкові органи протягом дев'яти місяців після закінчення фінансового року.

Відмивання грошей (Money Laundering) – легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, відмивання капіталу.

Відповідальний партнер (Member, designated) – в англійській компанії LLP – партнер, відповідальний за подання щорічних звітів і змін адрес компанії в бюлетені "Millennium Companies". Він також є відповідальним за розформування або процедуру банкрутства партнерства. Його відповідальність багато в чому схожа з відповідальністю директора у звичайних англійських компаніях.

Декларація про траст (Declaration of Trust) – письмова угода про те, що власність, правовий титул на яку тримає одна особа, фактично належить іншій особі, в інтересах якої і був наданий правовий титул власності.

Державне мито (Government Fee) – вид податку, який стягують спеціально уповноважені установи за здійснення дій в інтересах фізичних і юридичних осіб і за видачу документів, що мають юридичне значення.

Діюча угода, угода компанії з обмеженою відповідальністю (Operating Agreement, Limited Liability Company Agreement) – документ, що регулює взаємини учасників компанії з обмеженою відповідальністю, питання управління і функціонування компанії. Підписують учасники. Є внутрішнім документом компанії, її не реєструють у зовнішніх органах. У деяких штатах США дозволено усну форму угоди.

Доручення, повноваження (Power Of Attorney, Proxy) – документ, наданий компанією на користь особи або осіб (Attomey(s)), завірений підписом посадової особи компанії, іноді печаткою компанії, на право здійснення певних дій від імені компанії. Доручення має дату видачі і термін дії. Генеральне доручення (General Power of Attorney) – доручення, що надає довіреній особі найширші повноваження щодо цілковитого управління компанією, без обмежень будь-яких її дій.

Загальне право (Common Law) – англійська правова система, вільна від впливу римського права й заснована за своїм походженням і джерелами на прецедентному праві, що створене судами в процесі здійснення своєї діяльності. Це означає, що рішення, винесене щодо якої-небудь справи, обов'язкове для всіх судів рівної та нижчої інстанції при розгляді ними аналогічних справ. Право США, засноване на англійському праві, також належить до цієї групи.

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в США (Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)) – домовленості, правила і процедури, що є загальноприйнятою практикою бухгалтерського обліку, включаючи як загальні норми, так і детальні процедури.

Зареєстровані акції, іменні акції (Registered Shares) – вид акцій, які випускають на користь певної особи, зазначеної у сертифікаті акцій.

Зберігач (Custodian) – особа, що забезпечує надійне зберігання цінних паперів, наприклад сертифікатів акцій.

Інкорпоратор (Incorporator)- особа, що уповноважена засновниками здійснювати діяльність з реєстрації підприємства.

Кваліфікований висновок (Qualified Opinion) – підтвердження результатів аудиту.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Іноземні інвестиції» автора В.А.Вергун на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ГЛОСАРІЙ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • 1.2. Економічний зміст офшорних зон й інституцій і принципи їх класифікації

 • РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ У ФІНАНСОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЯХ

 • 2.2. Сфери та форми використання переваг офшорних територій у практиці здійснення міжнародних фінансових операцій

 • РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ І МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ

 • 3.2. Глобальний рівень регулювання офшорних зон і територій

 • РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ОФШОРНИХ зон І ТЕРИТОРІЙ У РІЗНИХ СЕГМЕНТАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • 4.2. Офшорні зони в Азії й Індійсько-Тихоокеанському регіоні

 • 4.3. Офшорні зони в Центральній Америці та Карибському регіоні

 • 4.4. Офшорні зони в Африці

 • РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • ВИСНОВКИ

 • ГЛОСАРІЙ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи