Розділ «Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Ви є тут

Аудит


1. Мета і напрями експертизи загальних документів підприємства


При здійсненні аудиту загальних документів підприємства аудиторська фірма повинна виділити для себе щонайменше чотири напрями перевірки:

1) аудит установчих документів.

2) аудит формування статутного (зареєстрованого) капіталу,

3) аудит розрахунків із засновниками,

4) аудит оподатковування при формуванні статутного (зареєстрованого) капіталу і при розрахунках із засновниками.

Перший напрям припускає перевірку юридичних основ на право функціонування економічного суб'єкта відповідно до чинного законодавства. Другий напрям — це перевірка правильності та своєчасності формування статутного (зареєстрованого) капіталу. Третім є перевірка правильності формування статутного (зареєстрованого) капіталу, проміжних і остаточних розрахунків із засновниками (учасниками). Четвертий — це перевірка нарахування і виплати дивідендів, податків та інших обов'язкових платежів, які виникли за розрахунками із засновниками (учасниками).

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (на них зупинятися не будемо — див. п. 2. Підтеми 7.1 Модуля II (їхній перелік включає 16 документів);

2. Документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (тут і далі нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства є:

1) Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-ІУ (зі змінами і доповненнями);

2) Про затвердження Державного класифікатора України (КВЕД) ДК 009:2005: Наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 (для звітності по 2013 рік включно);

3) Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (зі змінами та доповненнями) (для звітності, починаючи з 1-го кварталу 2014 р.);

4) Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІП (зі змінами і доповненнями);

5) Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [11];

6) Про облікову політику. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793;

7) Щодо визначення суттєвості інформації. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.


2. Аудит установчих документів


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

  • ВСТУП

  • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

  • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

  • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

  • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

  • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

  • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

  • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

  • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

  • Термінологічний словник за Темою 5

  • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

  • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

  • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ

  • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

  • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

  • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

  • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

  • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

  • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

  • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

  • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

  • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

  • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  • Список інформаційних джерел

  • ГЛОСАРІЙ

  • Запит на курсову/дипломну

    Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

    Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
    Введіть тут тему своєї роботи