Розділ «4.3. Правила, принципи та функції логістики»

Ви є тут

Логістика

4) конкретність – чітке визначення мети та результату, що планується досягти в логістичній діяльності;

5) конструктивність – моніторинг матеріального потоку в межах логістичної системи чи ланцюга поставок, за потребою його коригування;

6) надійність – забезпечення повного і своєчасного виконання основних правил логістики, недопущення зривів у роботі логістичної системи і її підсистем, а головне функціонування логістичного ланцюга поставок;

7) варіантність – формування можливостей гнучкого реагування підприємства, фірми, компанії на зміни ринкової кон'юнктури, особливо слід вказати на комплекс логістичних послуг, що надаються клієнтам визначеного сегменту ринку.


4.3.3. Основні функції логістики


Під функцією розуміється сукупність дій, однорідних з погляду мети останніх, яка помітно відрізняється від іншої сукупності дій, що мають також визначену мету. Тому поняття логістична функція може бути визначене як укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Якщо мова йде про укрупнені групи логістичних операцій, що і формують ту чи іншу логістичну функцію, то слід виділити і основні функціональні області логістики. Це будуть наступні: закупівля (постачання), транспортування, збереження, управління запасами, виробництво, розподіл і збут готової продукції.

Кожна із перелічених функціональних областей логістики породжує і так називані логістичні функції – закупівля (постачання) матеріалів, сировини, напівфабрикатів і т.ін.; транспортування матеріалів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції до місць їх споживання; складування і зберігання матеріальних ресурсів; управління запасами матеріалів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції; виробництво продукції чи послуг, розподіл і збут готової продукції споживачам.

Оскільки функція представлена сукупністю дій, то, очевидно, їх можна формалізувати як логістичний процес, що має свою мету і завдання. Коротко опишемо останні.

Функція закупівлі (постачання) матеріалів, сировини, напівфабрикатів і т.ін. має на меті повне задоволення виробника матеріальними ресурсами. Для досягнення мети необхідно вирішувати наступні основні завдання: визначення потреби в матеріальних ресурсах для виготовлення означеної продукції чи послуг; встановлення раціонального режиму надходження матеріальних ресурсів на підприємство; дослідження і аналіз ринку постачальників; оцінка і вибір постачальників матеріальних ресурсів (ці два завдання вирішуються і логістикою, і маркетингом), здійснення закупівель; контроль виконання закупівель; додержання графіку закупівель.

Функція транспортування має на меті вчасно доставити матеріали, сировину, напівфабрикати, готову продукцію до місць їх споживання. Виконання даної мети здійснюється рішенням наступних основних завдань: вибір виду і типу транспортних засобів для перевезення вантажів; організація раціональних маршрутів доставки вантажів клієнтам; обґрунтування і вибір перевізника; забезпечення технічної і технологічної спряженості учасників транспортного процесу; збирання та підготовка інформації для забезпечення спряженості транспортно-складського процесу; збирання та підготовка інформації для забезпечення сумісного планування виробничого, транспортного і складського процесів; планування, проектування та організація транспортних систем, коридорів та ланцюгів; обґрунтування транспортних тарифів.

Функція складування і збереження матеріальних ресурсів має на меті забезпечення ефективного функціонування складського господарства. Досягнення мети реалізується рішенням комплексу наступних завдань: формування складської мережі; визначення необхідної кількості складів; вибір виду складу; вибір системи складування; вибір технології збереження продукції; управління складськими операціями.

Функція управління запасами матеріалів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції має на меті мінімізувати витрати на збереження матеріальних ресурсів за рахунок ефективного управління ними. Це можливо за умови рішення наступних завдань: визначення раціональних обсягів запасів матеріальних ресурсів і оптимізація їх закупівель; контроль рівня запасів в усіх фрагментах логістичного ланцюга і своєчасне їх поповнення; вибір стратегії і систем управління запасами згідно з ситуацією на ринку.

Сфера виробництва продукції визначила і функцію логістики – виробничу. Її мета – забезпечення логістичної підтримки управління виробництвом. У сфері виробництва логістика інтегрується з операційним менеджментом, тобто управління операціями. Таким чином, до основних завдань виробничої функції логістики слід віднести: організацію переміщення матеріальних потоків у межах внутрішньовиробничої логістичної системи; організація роботи внутрішньовиробничого транспорту; організація управління запасами незавершеного виробництва; фізичний розподіл матеріальних ресурсів у межах внутрішньовиробничої логістичної системи; стратегічне і оперативне планування матеріальних ресурсів і т ін.

Функція розподілу і збуту має на меті інтегративне управління логістичним процесом проштовхування готової продукції з супутнім сервісом від виробників або оптових продавців до кінцевих споживачів. Для реалізації цієї мети вирішуються наступні групи завдань:

1) організація: отримання і обробки замовлення, організація відвантаження продукції, організація доставки продукції і контроль за процесом її транспортування, організація післяпродажного обслуговування;

2) вибір: упакування для продукції, що замовлена, "формату" виконання замовлення;

3) визначення: обсягів і напрямків переміщення матеріальних потоків та схеми їх розподілу, оптимальної кількості логістичних об'єктів (складів і т.п.) на логістичному полігоні, оптимального місця розташування логістичних об'єктів (складів і т.п.) на логістичному полігоні, послідовності просування товарів через місця складування.

Наступний розділ:

Узагальнюючі висновки

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.3. Правила, принципи та функції логістики“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи