РОЗДІЛ II.ОНОМАСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ КРАЄЗНАВСТВІ

Історичне краєзнавство

Великий князь Київський Володимир Всеволодович Мономах відомий нам під своїм мирським ім'ям. В хрещенні він був Василь, а його батько - Андрій, так що він звався за церковним ім'ям Василь Андрійович Мономах. А його внук Ізяслав Мстиславич, згідно зі своїм та батьковим церковним іменем мав зватися Пантелеймон Федорович. Крім того, імена супроводжувалися ще й прізвиськами. Наприклад: Володимир - Василь Мономах мав прізвисько "Грізні Очі". Схожі порядки були й у Західній Європі.

У XV-XVІ ст. подвійні імена були у царів: Іван III (1462-1505) мав ім'я Тимофій; Василь III (1505-1533) був Гаврилом; син Івана IV Грозного, відомий як царевич Дмитро (вбитий в Угличі), - не Дмитро, а Уар; одне ім'я - царське, друге - церковне.

Це спостерігалося майже до кінця XVII ст. Прикладом цього може бути найменування Богдана Хмельницького, загальновідомого під слов'янським ім'ям Богдан, хоча гетьман мав і церковно-християнське ім'я Зіновій.

Суть людських імен складають загальноважливі слова й давні назви прикмет людини, а також назви звірів, птахів, різних речей, назв міст, сіл, географічних територій, річок, гір тощо. Дослідимо походження деяких імен, які поширені в Україні.

Андрій. В основі імені лежить коріння грецького слова "анд", тобто чоловік, людина, муж. Це імення має багато різновидів: у словаків - Ондрей, у лужичан - Гандрей, у молдован - Андріяш, у французів - Анрі.

Споріднені з іменем Андрій деякі наукові терміни, як от: антропоніміка - наука про особливі людські імена і прізвиська; антропологія - біологічна наука про тілесну природу людини; антропоїд - людиноподібна мавпа.

Від Андрія походять багато українських прізвищ: Андрієнко, Андрійчук, Андрійченко, Андрієвський, Андрущенко, Андрусенко та ін.

Богдан - " богом даний". В такий спосіб наші предки прагнули зробити покровителем своїх дітей всемогутнього Творця. Ім'я Богдан загальновживане й популярне. Воно має багато близьких за значенням імен і в інших народів: Богодар, Богумил, Теодор, Теодос, Доро- тей, Матео, Ганнібал, Ованес і навіть Іван, Федір, Феодосій, Матвій, Ананій тощо. У таджиків Богдан - Гудайдод, казахів - Гудайберген, турків - Алаверди, туркменів - Гудайберди, персів - Гудаверди.

Ім'я Богдан дало багато похідних імен, а ще більше прізвищ: Бог- даненко, Богданів, Богданюк, Богданків, Богдасів, Богданчук, Богданович, Богданецький та ін. Іменем Богдан скористалися й жінки: Богдана, Богданка, Данка.

Найпоширенішим чоловічим іменем в Україні є Іван. Лише в буковинських говорах зафіксовано понад сто розмовно-побутових варіантів цього імені.

Найпоширенішим жіночим іменем в Україні є Ганна, яке має найбільше розмовно-побутових варіантів, а також великий набір скорочених, здрібніло-пестливих або згрубіло-зневажпивих найменувань. Лише серед населення Закарпаття це ім'я має 70 варіантів.

Найдовше ім'я. Серед чоловічих імен три імені, включені у "Словник власних імен людей", містять 11 літер: Аполліпфій, Максиміліан, Пантелеймон. Стільки ж мають і два жіночих імені: Аполлінарія та Дзвенислава.

Найкоротше ім'я. Ян та Ія.

Борис. - Вчені по-різному тлумачать це ім'я. Одні вважають його скороченою формулою наймення Борислав, тобто від слів "боротися" та "слава", інші доводять, що воно походить від давньобулгарського слова "бариш", що означає "давання", "подавання". Друга версія походження цього імені, певне, точніша. До речі, слово "бариш" збереглося у назві предмістя Києва та в найменуванні аеропорту Бориспіль (колись Боришполь).

Від цього імені пішли пестливі імена Бориско, Борисик, Борько, а також прізвища Борисів, Борисенко, Борисевич, Борисюк, Борисець, Борисяк, Борисівський тощо.

Василь - походить від грецького слова "базілеус", що означає "цар", "князь". У різних народів це ім'я звучить неоднаково: Василь, Василакс, Базіль тощо. Йому ж завдячує своєю назвою польова квітка - васильки. Українці утворили від згаданого імені чимало прізвищ: Василенко, Васильченко, Васильків, Василькевський, Василиний, а також Базилевич, Базильник тощо.

Віра - від загальнослов'янського слова "віра", що означає упевненість у правдивості, справжності чогось. Корінь цього слова лежить в основі багатьох слів: вірний, довіра, вірогідний, не довіряти, віроломний і т.п. Фонетичних родичів слова "віра" можна знайти і в латинській мові: Верус - правдивий, справжній, верітас - правда, істина. Німецьке слово "варгайт" - правда.

Наші предки, бажаючи, щоб їхня дитина була вірна і правдива в усьому надавали їй таке ім'я-талісман. Колись навіть чоловіки мали ім'я Віра.

Володимир - володіти миром чи світом. Є багато форм цього наймення: Владімір, Уладзімір, Владзімеж, Вальдемар, Володя, Владик, Вова, Володюха, Владен, Владзьо. Споріднені з цим іменем слова, як от: волость, влада, володар, владика, владичий.

Є і прізвища, утворені від цього імені: Володимиренко, Владимиров, Володимирський, Владко тощо.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історичне краєзнавство» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ II.ОНОМАСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ КРАЄЗНАВСТВІ“ на сторінці 7. Приємного читання.